Matkapurjehdusmerkkien säännöt

Matkapurjehdusmerkki voidaan myöntää anomuksesta HSK:n jäsenelle, yleistä matkapurjehdusmerkkiä lukuun ottamatta, vain HSK:n rekisterissä olevalla veneellä tehdyistä matkapurjehduksista.

1. HOPEINEN MATKAPURJEHDUSMERKKI

Merkki voidaan myöntää matkapurjehduksesta, joka on ulottunut Itämerellä Gotlannin pohjoiskärjen tai Kolkan niemen etelä puolelle, Pohjanlahdella Porin pohjoispuolelle tai Saimaan kanavan kautta Savonlinnaan taikka edellä mainittuja vastaavasta matkasta.

2. KULTAINEN MATKAPURJEHDUSMERKKI

Merkki voidaan myöntää 1500 meripeninkulmaa ylittäneestä matkapurjehduksesta, joka on ulottunut vähintään 600 mpk:n etäisyydelle lähtösatamasta virallista laivaväylää pitkin mitaten taikka kun alemmanasteisen merkin vaatimus on täytetty viisi kertaa. Tällöin voidaan huomattavasti 1.000 mpk ylittänyt purjehdus lukea kahdeksi suoritukseksi.

3. SUURI KULTAINEN MATKAPURJEHDUSMERKKI

Merkki voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta matkapurjehduksesta, joka oleellisesti ylittää tavanomaiset pituudet taikka pitkäaikaisesta erityisen ansiokkaasta matkapurjehdusharrastuksesta, joka on ollut esimerkkinä muille matkapurjehtijoille.

4. YLEINEN MATKAPURJEHDUSMERKKI

Merkki voidaan myöntää HSK:n jäsenelle muulla kuin HSK:n rekisterissä olevalla veneellä tehdystä erityisen ansiokkaasta matkapurjehduksesta, joka oleellisesti ylittää tavanomaiset pituudet.

HSK:n hallituksella on oikeus merkkiä myöntäessään poiketa edellä esitetyistä vaatimuksista, mikäli vene, sen miehistö, matkan tarkoitus, saavutetut tulokset, matkaselostus tai muu seikka antaa siihen aihetta.

Merkin anojan tulee liittää hakemukseensa matkaselostus sekä luotettava selvitys matkareitistä ja kääntöpisteistä. Hakemus on jätettävä hallitukselle osoitettuna HSK:n kansliaan vuosittain ilmoitettavana ajankohtana.