Satamasääntö

22.03.2010

1. Yleistä

1.1 Noudata Helsingin Kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä, seuran satama-alueen ohjeita, rajoituksia, kilpiä ja liikennemerkkejä.

1.2 Noudata satamakapteenin, hänen apulaistensa ja vartijoiden ohjeita.

1.3 Pidä portit aina suljettuina, ellei olosuhteista muuta johdu (nostot, kilpailut).

1.4 Jos aiheutat vahinkoa toisen veneelle tai muulle omaisuudelle, ilmoita ensi tilassa asiasta asianomaiselle tai satamakapteenille.

1.5 Vältä tarpeetonta moottoriajoneuvolla ajoa satama-alueella ja pysäköi ajoneuvosi ainoastaan niitä varten osoitetuille alueille.

1.6 Saat ajaa seuran trukkia vain, mikäli olet seuran (=satamakapteenin) valtuuttama henkilö.

1.7 Maksuton mastonosturin käyttö on sallittu ainoastaan HSK:n jäsenen tai talvisäilytyssopimuksen tehneen henkilön veneen varusteluun.

1.8 Ison nosturin käyttöön ovat oikeutettuja vain siihen koulutetut ja satamakapteenin valtuuttamat henkilöt.

1.9 Autojen pesu seuran alueella on kielletty.

1.10 Palauta lainaamasi seuran avaimet tai muu omaisuus ensi tilassa käytön jälkeen.

1.11 Kunnostustöitä tehdessäsi vältä naapurisi häiritsemistä.

1.12 Hiekkapuhallus sekä muu vastaava vahingollinen toiminta on kielletty.

1.13 Huolehdi veneestäsi ja mastostasi myös talvella ja noudata talvisäilytyssopimuksen ehtoja.

1.14 Henkilökohtaisten tavaroiden säilyttäminen seuran yleisissä tiloissa on kielletty.

1.15 Merkitsemätön tavara otetaan seuran haltuun ja voidaan yhden vuoden karanteeniajan jälkeen myydä tai hävittää.

1.16 Seuran alueelle telakointiajan ulkopuolella jätetyistä veneistä, trailereista, pukeista, mastoista ym. tavaroista veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

1.17 Pyöräily ja mopolla ajo laitureilla on kielletty.

2. Venepaikka

2.1 Käytä vain omaa venepaikkaasi; paikka on henkilö- ja venekohtainen. Veneestä, jota luvatta säilytetään muulla kuin sille osoitetulla paikalla, veloitetaan vieraspaikkamaksu.

2.2 Venepaikkaa ei saa luovuttaa kolmannelle henkilölle, ei edes lyhyeksi ajaksi, ilman HSK:n satamakapteenin suostumusta.

2.3. Kiinnitä HSK:n katsastustarra ja venepaikkanumero veneeseen. Laituripaikkoihin kiinnitetyissä veneissä näiden tulee näkyä laiturille.

2.4. Kiinnitä venepaikkanumero myös apujollaan ja traileriin.

2.5. Säilytä apujollat, mastot sekä muut tavarat vain niille osoitetuissa paikoissa, kuten jolla- ja mastotelineissä.

2.6 Tavaran säilyttäminen laitureilla on ehdottomasti kielletty.

2.7 Veneissä ei saa asua.

2.8 Veneessä yöpymisestä tulee ilmoittaa vartijalle.

2.9 Vene on katsastettava vuosittain katsastusaikana, ellei muusta menettelytavasta ole sovittu kirjallisesti katsastustoimikunnan kanssa määräaikaan mennessä.

2.10 Venepaikan haltija on vartiointivelvollinen.

2.11 Venepaikan saamisen edellytys on, että kaikki veneen omistajat ovat HSK:n jäseniä, vene on katsastettu ja kaikki sen omistajien ja veneen HSK-maksut on maksettu.

3. Veneen kiinnitys

3.1 Kiinnitä vene aina myrskyn varalle. Omistajan on varmistettava / varmistuttava siitä, että kiinnitykset toimivat myös suurissa säänmuutoksissa (veden nousu / lasku, tuulen suunnan suuret muutokset tms.).

3.2 Noudata katsastajien antamia ohjeita kiinnitysköysistä ja lepuuttajista.

3.3 Kiinnitä veneesi kahdella joustimin varustetulla keulaköydellä siten, että vene pysyy suorassa ja keskellä paikkaansa. Käytä sopivan tehokkaita joustimia.

3.4 Peräkiinnitykseen on käytettävä kahta köyttä. Yhden kiinnitysköyden käyttö on sallittu ainoastaan, mikäli veneen rakenne sitä edellyttää ja katsastaja sen hyväksyy.

3.5 Älä tee juoksevaa lenkkiä poijusilmukan läpi.

3.6 Mikäli veneen köydet ovat kiinnitykseen määrämittaiset, tulee veneessä olla varaköyttä saatavilla.

3.7 Kiinnitysköysiä ei saa jättää laiturille.

3.8 Yli 7 m veneissä on oltava 6 lepuuttajaa, joiden korkeus on vähintään 2/3 laidan korkeudesta ja jotka ovat riittävän paksuja.

3.9 Huolehdi veneesi kiinnityksen valvomisesta silloinkin, kun et itse ehdi sitä tekemään.

4. Sähkö

4.1 Maissa sähköä saa käyttää ainoastaan kevät- ja syyskunnostukseen. Lämmitys-, yms. käyttö on sallittu vain satamakapteenin erillisellä luvalla ja erillistä korvausta vastaan.

4.2 Käytä vain maadoitettuja, ehdottomasti ehjiä ja ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita, huomioi vakuutusehdot.

4.3 Palauta seuran jatkojohdot ja muut lainaamasi välineet käytön jälkeen satamakapteenille.

5. Tuli / tulityö

5.1 Avotulen teko on satama-alueella kielletty ilman satamakapteenin lupaa.

5.2 Pidä riittävät sammutusvälineet lähettyvilläsi venettä kunnostettaessa.

5.3 Tutustu alueen paloturvallisuuslaitteiden sijaintiin.

5.4 Satamakapteeni myöntää tulityöluvan. Tulitöitä tehdessä tulee noudattaa niistä annettuja määräyksiä(tulitöitä: kulmahiomakone, kuumailmapuhallin, hitsaus jne.)

6. Roskat

6.1 Laita roskat jäteastioihin, ei niiden viereen. Vältä myös ylitäyttöä

6.2 Jäteöljyt sekä hylätyt akut on vietävä niitä varten osoitettuun jätepisteeseen. Kaada öljy säiliöön ja hoida tyhjät astiat pois.

6.3 Jäteastioiden kannet pitää ehdottomasti laittaa kiinni.