Koulutustoiminta

Koulutustoimikunta organisoi ja järjestää mahdollisuuksia hoskilaisille merimiestaitojen sekä veneilykokemuksen ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Koulutusta järjestetään mm. toimikunnan itsensä toimesta, yhteistyökumppanien kanssa, yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa, sekä yhteistyössä Pajalahden veneilykoulun kanssa.

Koulutustoimikunnan toimintavuoden 2023 tavoite on monipuolistaa koulutustarjontaa jäsenistön toiveiden perusteella, sekä jatkaa suosittujen kurssien tarjoamista. Koulutuksia pyritään järjestämään lähiopetuksena, virtuaalisesti, sekä hybridimuodossa, mikäli tälle on tarvetta.

Omaan koulutustarjontaan suunnitellaan kuuluvan ainakin VHF-radioasemanhoitajan tutkintoon valmentava kurssi, VHF-kertauskurssi, Rikin kunnossapitoon keskittyvä kurssi, EA1-koulutus, sekä turvallisuustoimikunnan kanssa yhteistyössä veneen turvavarusteisiin, niiden huoltoon ja katsastusillan toimintaan keskittyvä opastus.

Uuden vesiliikennelain myötä koulutustoimikunnan keskeiseen toimintaan kuuluu seuran jäsenten avustaminen kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan hankkimisessa. Siksi toimikunnan vastuulla on myös huolehtia, että seurassa on riittävästi Suomen Purjehdus ja veneily ry:n auktorisoimia veneilykouluttajia.