Search

Helsingfors Segelklubb

Purjehdusta ja veneilyä vuodesta 1899 – Segling och båtsport sedan 1899

Category

Vaali

Pääsihteeri

Helsingfors Segelklubb ry etsii jäsenistöstään uutta pääsihteeriä seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2021-22 nykyisen pääsihteerin sääntöjen sallimien kausien tullessa täyteen. Pääsihteerin valinnan tekee yhdistyksen syyskokous.

Continue reading ”Pääsihteeri”

Syyskokouksen päätökset

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 27.11.2019. Kokouksessa oli paikalla 67 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

Continue reading ”Syyskokouksen päätökset”

Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2019 – 2020:

 • I Varakommodori Perttu Rönkkö – ehdotetaan uudelleen valintaa
 • II Varakommodori Erkka Ansala – ehdotetaan uudelleen valintaa
 • Pääsihteeri Perttu Monthan – ehdotetaan uudelleen valintaa
 • Satamajohtaja Hannu Laurila – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur atta avgå för åren 2019 – 2020:

 • I Vicekommodor Perttu Rönkkö – omval
 • II Vicekommodor Erkka Ansala – omval
 • Generalsekreterare Perttu Monthan – omval
 • Hamnchef Hannu Laurila – ny

Syyskokouksen päätökset

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 22.11.2017. Kokouksessa oli paikalla 37 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

Continue reading ”Syyskokouksen päätökset”

Syyskokouskutsu

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 22.11.2017 klo 18.00

Continue reading ”Syyskokouskutsu”

Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2018 – 2019:

 • Kommodori Joni Nuorivaara – ehdotetaan uudelleen valintaa
 • Talousjohtaja Mikko Dahlbom – uusi henkilö hallituksessa
 • Koulutusjohtaja Ville Salminen – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2018-2019:

 • Kommodor Joni Nuorivaara – omval
 • Ekonomiechef Mikko Dahlbom – ny
 • Skolningschef Ville Salminen – ny

 

Vaalitoimikunta tiedottaa

Seuramme sääntöjen mukaan tulee vaalitoimikunnan esittää alustava ehdotuksensa kommodoreiksi sekä hallituksen jäseniksi seuran nettisivuilla lokakuun 15. päivään mennessä. Tänä vuonna erovuorossa ovat kommodori, koulutusjohtaja sekä talousjohtaja. 

Continue reading ”Vaalitoimikunta tiedottaa”

Vaalitoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä syyskokoukselle

Seuramme sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi kerrallaan siten, että joka toinen vuosi erovuorossa ovat kommodori, talousjohtaja ja koulutusjohtaja, joka toinen vuosi I varakommodori, II varakommodori, satamajohtaja sekä pääsihteeri.  Continue reading ”Vaalitoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä syyskokoukselle”

Vaalitoimikunnan ehdotus syyskokoukselle

Seuramme sääntöjen mukaan hallitusjäsen voi tulla valituksi samaan tehtävään enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.
Continue reading ”Vaalitoimikunnan ehdotus syyskokoukselle”

Powered by WordPress.com.

Up ↑