Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 23.11.2020. Kokouksessa oli paikalla 32 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

 1. Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja asetettiin ehdotuksen mukaiset toimikunnat.
 2. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan suunnitelma vuodelle 2021 järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.
 3. Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodelle 2021. Päätettiin, että vuoden 2021 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2021 mennessä.
 4. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2021.
 5. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2021.
 6. Päätettiin enintään 60 000 euron lainanottovaltuuden myöntämisestä hallitukselle toimistorakennuksen remonttia varten.
 7. Uudelleenvalittiin Perttu Rönkkö I varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 8. Valittiin Olli Niemi II varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 9. Valittiin Jaana Reijonaho pääsihteeriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 10. Valittiin Tomi Henttinen satamajohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 11. Valittiin toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2021 kokouksessa jaetun luettelon mukaisesti sillä tarkennuksella, että retkisaaritoimikunnan koollekutsujana toimii Hannu Laurila.
 12. Vaalinvalmistelutoimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Juha Vuorinen ja jäseniksi Rolf Eriksson, Seppo Savikurki, Tarmo Suomalainen, Petteri Stenius, Jari Sarekoski ja Hannu Laurila.
 13. Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Rabbe Nevalainen sekä varatilintarkastajaksi AltumAudit Oy sekä toiminnantarkastajaksi Jani Alenius ja varamieheksi Panu Penttilä.
 14. Päätettiin, että lipunnosto on lauantaina 10.4.2021 klo 12.00 ja lipunlasku lauantaina 23.10.2021 auringon laskiessa.
 15. Ilmoitusasiat
  • Huomionosoitusten jakamista on siirretty myöhempään ajankohtaan, jotta tämä voidaan tehdä terveysturvallisesti ja merkkien arvon mukaisesti.

Hallitus