Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 22.11.2017. Kokouksessa oli paikalla 37 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

 1. Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodeksi 2018 ja asetettiin ehdotuksen mukaiset toimikunnat.
 2. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Eva Lindgrenin esittelemä suunnitelma vuonna 2018 järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.
 3. Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodeksi 2018. Päätettiin, että vuoden 2018 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2018 mennessä.
 4. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2018 sillä täsmennyksellä, että alueen käyttömaksun osalta pitäydytään voimassa olleessa käytännössä.
 5. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2018.
 6. Uudelleenvalittiin Joni Nuorivaara kommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 7. Valittiin Mikko Dahlbom talousjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 8. Valittiin Ville Salminen koulutusjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 9. Valittiin toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2018 kokouksessa jaetun luettelon mukaisesti lisättynä arkistonhoitaja Rolf Erikssonilla.
 10. Vaalinvalmistelutoimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Juha Vuorinen ja jäseniksi Rolf Eriksson, Ossi Hyvönen, Hannu Laurila, Henri Ollila, Seppo Savikurki ja Petteri Stenius.
 11. Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Rabbe Nevalainen sekä varatilintarkastajaksi AltumAudit Oy sekä toiminnantarkastajaksi Matti Pehkonen ja varamieheksi Jani Alenius.
 12. Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
 13. Päätettiin, että lipunnosto on 21.4.2018 klo 12.00 ja lipunlasku 27.10.2018 auringon laskiessa.
 14. Kommodori Joni Nuorivaara kutsui hallituksen puolesta Ted Gröndahlin kunniakommodoriksi sekä Jouko Lindgrenin ja Juha Vuorisen kunniajäseniksi.
 15. Huomionosoitustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti palkittiin seuraavat henkilöt:
  • Börje Nordbergin kiertopalkinto myönnettiin Team Eestille, Melges 24 MM -kilpailuista.
  • Vuoden vilkku (katsastajien valinta): Jukka Majapuro
  • Harmaja-palkinto: Vili Kaijansinkko
  • SPV:n Vuoden kansainvälinen kilpailujärjestäjä –palkinto: Eva Lindgren & kilpailutoimikunta
  • Kutsuttu jäsen: Ari Peltomäki
 16. Ilmoitusasiat:
  • Joni Nuorivaara ja Tomi Henttinen kertoivat hallituksen strategiatyöstä sekä strategialuonnoksen pääkohdista.