Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2021 – 2022:

  • I Varakommodori Perttu Rönkkö – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • II Varakommodori Olli Niemi – uusi henkilö hallituksessa
  • Pääsihteeri Jaana Reijonaho – uusi henkilö hallituksessa
  • Satamajohtaja Tomi Henttinen – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2021 – 2022:

  • I Vicekommodor Perttu Rönkkö– omval
  • II Vicekommodor Olli Niemi – ny
  • Generalsekreterare Jaana Reijonaho – ny
  • Hamnchef Tomi Henttinen – ny