Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2019 – 2020:

  • I Varakommodori Perttu Rönkkö – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • II Varakommodori Erkka Ansala – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • Pääsihteeri Perttu Monthan – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • Satamajohtaja Hannu Laurila – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur atta avgå för åren 2019 – 2020:

  • I Vicekommodor Perttu Rönkkö – omval
  • II Vicekommodor Erkka Ansala – omval
  • Generalsekreterare Perttu Monthan – omval
  • Hamnchef Hannu Laurila – ny