Pääsihteeri

Helsingfors Segelklubb ry etsii jäsenistöstään uutta pääsihteeriä seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2021-22 nykyisen pääsihteerin sääntöjen sallimien kausien tullessa täyteen. Pääsihteerin valinnan tekee yhdistyksen syyskokous.

Sääntöjen mukaan “pääsihteeri johtaa yhdistyksen viestintäosastoa, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen, sen hallituksen, toimikuntien ja muitten toimielinten pöytäkirjojen sekä muitten virallisten asiakirjojen syntymisestä ja asianmukaisesta taltioinnista. Samoin yhdistyksen pääasiallinen viestintävastuu on tällä osastolla.

Viestinnän osalta keskeisiä vastuita ovat:

 • Viestintäkanavien ja toimikuntien viestintävalmiuksien kehittäminen
  • Virallisia kanavia ovat kotisivut Hoski.fi, sähköposti, jäsenlehti Hoskilainen sekä vuosikirja
  • Muita viestintäkanavia ovat jäsenfoorumi (Facebook -ryhmä), Facebook ja Instagram sekä sähköinen jäsenkorttisovellus Cardu.
  • Kehittämiseen osallistuvat toimikunnat sekä lukuisat seura-aktiivit
 • Jäsenlehti Hoskilaisen ja vuosikirjan päätoimittajuus sekä toimitustyöhön osallistuminen julkaisurytmin mukaisesti
 • Kumppaniyhteistyön koordinointi: mediamyyjät, taitto, paino sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset kumppanit

Perinteiden mukaisesti pääsihteeri johtaa myös klubitoimikuntaa. Klubitoimikunta järjestää toimikuntien luottamushenkilöiden tapaamisen, lipunnoston, kotisataman talkoot, lipunlaskun sekä näiden yhteydessä järjestettävät kauden päättäjäiset.

Pääsihteerin tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää:

 • kiinnostusta yli 120-vuotiaan yhdistyksemme toiminnan kehittämiseen,
 • yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa sekä
 • viestintätaitoja: kokemus julkaisu- ja toimitustyöstä sekä moderneista viestintävälineistä on eduksi.

Roolissa saat näköalapaikan suomalaisen veneilyalan sekä hienon mahdollisuuden yhden maamme vanhimman ja suurimman pursiseuran toiminnan kehittämiseen.

Tehtävä on mukautettavissa kiinnostuksesi ja vahvuusalueidesi mukaisesti.

Lisätietoja antavat

 • vaalitoimikunnan puheenjohtaja Juha Vuorinen (040 020 8548, juha.vuorinen@hoski.fi) sekä
 • nykyinen pääsihteeri Perttu Monthan (040 545 3104, perttu.monthan@hoski.fi).

Vaalitoimikunta