Suomen valtioneuvosto linjasi 4.5. aiemmin tehtyjä koronarajoituksia. Kokoontumisrajoitus muuttuu 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Myös Helsingfors Segelklubb ry:n toimintaa ryhdytään vaiheittain avaamaan.

Nyt tehdyistä lievennyksistä huolimatta HSK:n hallitus pyytää jäseniään noudattamaan viranomaisten antamia määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita kaikessa HSK:n alueilla tapahtuvassa toiminnassa, kuten muussakin elämässä pandemian aikana. Yhä edelleen varautuminen ja huolellisuus ovat tärkeitä läheistemme ja kanssaihmistemme terveyden varmistamiseksi. Huolehditaan hygieniasta, pidetään tarvittava suojaetäisyys muihin ihmisiin, eikä poistuta kotoa sairaana tai koronavirukselle altistuneena.

HSK:n hallitus on tehnyt kokouksessaan 6.5 seuraavat päätökset ja linjaukset, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Tilanteen seuranta, ohjeistus ja tiedotus

Hallitus seuraa tilannetta säännöllisesti ja tiedottaa päätöksistä ja ohjeista kootusti ja viipymättä. Tiedotus tapahtuu HSK:n kotisivuille sekä sähköpostitse. Kaikki HSK:n antamat linjaukset ja ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Toimisto, henkilökunta ja klubitalo

Toimisto on auki maanantaisin kesäkuun alusta lähtien, muina aikoina päivinä toimisto palvelee etänä.

Satamakapteeni työskentelee satama-alueella normaalisti. Suositellaan, että satamakapteenin kanssa asioinnissa käytetään harkintaa (ts. asioidaan kasvotusten ainoastaan akuuteissa asioissa).

Klubitalo avataan kesäkuun alusta lähtien ml. suihku- ja saunatilat. Kaikessa käytössä tulee noudattaa viranomaisten ohjeistuksia.

Kevätkunnostus, vesillelaskut, katsastukset ja retkisaaret

Seuraavat aktiviteetit katsotaan normaaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on sallittua ja henkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin kannalta suotavia. Muista kuitenkin suositus turvaetäisyydestä, hygieniasta, sairaana tai altistuneena liikkumisen ehdottomasta rajoittamisesta sekä riskiryhmään kuuluvien erillisistä ohjeista.

Sallittua on:

  • veneiden kevätkunnostus
  • veneiden vesillelaskut
  • omatoimiset ulkotalkoot
  • retkisaarten käyttö rajoituksin – tutustu pandemian aikaisiin ohjeisiin

Katsastuksia koskee erillinen ohjeistus. Katsastusten järjestelyitä on kehitetty riskien minimoimiseksi.

Satamakapteeni on julkaissut erillisen ohjeistuksen koskien nostoja, laituripaikkoja, vartiointia ja huoltoja.

Veneen voi pitää maissa pelkällä ilmoituksella hakemuksen sijasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että maissa säilytys ei ole peruste poikkeamiseen maksuista.

Vuosikokous ja muut seuran tapahtumat

Vuosikokous järjestetään 11.6. Iso-Pässi-salissa. Osallistuminen on mahdollista myös online-yhteydellä.

Hallituksen jäsentapaamisten ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Läsnäoloa vaativat veneilykoulutukset peruutetaan kevätkaudelta (ei koske online-koulutuksia). Myös SPV järjestää webinaareja eri osa-alueilta korona-aikana.

Kevyt- ja kölivenetoiminta

HSK:n hallitus ja kilpailutoimikunnat ovat päättäneet käynnistää kilpailutoiminnan kesäkuun alusta lähtien vaiheittain. Kilpailujen avaamisesta tiedotetaan sekä Manage2sail -sivuilla että kotisivuilla.

606-klubiveneiden käyttö on sallittu viranomaisrajoitukset huomoiden 14.5. alkaen.

Avomeripurjehtijoiden DH-työryhmä järjestää HSK:lla Doublehanded -klinikan 16.5. kaksinpurjehduksesta kiinnostuneille.

Matkaveneily

Helatorstain eskaaderi ja ICCY 2020 Kuressaar on siirretty vuodelle 2021.

HSK Akatemian toiminta

HSK Akatemian toimintaa on avattu seuraavasti (toimikunnan päivitetty ohjeistus):

Tämä ohjeistus koskee kaikkea HSK:n rannassa tapahtuvaa purjehduksen lajiharjoittelua mukaan lukien valmentajien vetämät viikkoharjoitukset.

Ryhmäkoon rajoitus poistuu – treeniryhmät käytännön syistä aina alle 12 purjehtijaa.

Kentällä noudatetaan edelleen riittäviä turvavälejä toisiin purjehtijoihin nähden.

Vesille lähdetään yksi kerrallaan minuutin porrastuksella.

Palautteen anto sallitaan ulkotiloissa sopivia välejä noudattaen.

Sisätiloissa ei pidetä alku- tai loppubriifejä.

Sairastuneena ei ole asiaa kenttäalueelle.

Pyydämme ymmärrystä tämän kaikkia koskettavan poikkeuksellisen tilanteen edessä. Pidetään toisistamme huolta ja pysytään terveinä.

Hallitus