Koronatiedote 1.7. – hallituksen päätökset ja ohjeet jäsenille

Suomen valtioneuvosto on edelleen lieventänyt kevään aikana tehtyjä koronarajoituksia. Kokoontumisrajoitus on muuttunut 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Urheilukilpailut ja -sarjat on voitu käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Myös Helsingfors Segelklubb ry:n toimintaa on pystytty vaiheittain normalisoimaan.

HSK:n hallitus pyytää jäseniään edelleen noudattamaan viranomaisten antamia määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita kaikessa HSK:n alueilla tapahtuvassa toiminnassa, kuten muussakin elämässä pandemian aikana.

HSK:n hallitus on tehnyt kokouksessaan 23.6. seuraavat päätökset ja linjaukset, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Tilanteen seuranta, ohjeistus ja tiedotus

Hallitus seuraa tilannetta säännöllisesti ja tiedottaa päätöksistä ja ohjeista kootusti ja viipymättä. Tiedotus tapahtuu HSK:n kotisivuille sekä sähköpostitse. Kaikki HSK:n antamat linjaukset ja ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Toimisto, henkilökunta ja klubitalo

Toimisto sekä satamakapteeni ovat lomalla heinäkuun ajan. Toimisto on auki päivystysluonteisesti, ja suosittelemme ensisijaisesti asioimaan maanantaisin, kuten aiemminkin kevään aikana.

Klubitalon palvelut ovat olleet kesäkuun alusta lähtien normaalisti käytettävissä, ml. suihku- ja saunatilat. Kaikessa käytössä tulee noudattaa viranomaisten ohjeistuksia sekä ylläpitää erityistä siisteyttä.

Kevätkunnostus, vesillelaskut, katsastukset ja retkisaaret

Seuraavat aktiviteetit katsotaan normaaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on paitsi sallittua mutta henkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin kannalta suotavaa. Sallittua on:

  • veneiden kunnostus ja vesillelaskut
  • omatoimiset ulkotalkoot
  • retkisaarten käyttö huolellisuutta noudattaen

Katsastuksia koskee erillinen ohjeistus. Katsastusten järjestelyitä on kehitetty riskien minimoimiseksi.

Satamakapteeni on julkaissut erillisen ohjeistuksen koskien nostoja, laituripaikkoja, vartiointia ja huoltoja.

Veneen voi pitää maissa pelkällä ilmoituksella hakemuksen sijasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että maissa säilytys ei ole peruste poikkeamiseen maksuista.

Kevyt- ja kölivenetoiminta

HSK:n hallitus ja kilpailutoimikunnat ovat  käynnistäneet kilpailutoiminnan kesäkuun alusta lähtien vaiheittain. Kilpailuista tiedotetaan sekä Manage2sail -sivuilla että kotisivuilla.

606-klubiveneiden käyttö on ollut sallittua 14.5. alkaen.

HSK Akatemian toiminta

HSK Akatemian toimintaa on avattu seuraavasti (toimikunnan päivitetty ohjeistus):

Tämä ohjeistus koskee kaikkea HSK:n rannassa tapahtuvaa purjehduksen lajiharjoittelua mukaan lukien valmentajien vetämät viikkoharjoitukset.

Ryhmäkoon rajoitus poistuu – treeniryhmät käytännön syistä aina alle 12 purjehtijaa.

Kentällä noudatetaan edelleen riittäviä turvavälejä toisiin purjehtijoihin nähden.

Vesille lähdetään yksi kerrallaan minuutin porrastuksella.

Palautteen anto sallitaan ulkotiloissa sopivia välejä noudattaen.

Sisätiloissa ei pidetä alku- tai loppubriifejä.

Sairastuneena ei ole asiaa kenttäalueelle.

Pidetään toisistamme huolta ja pysytään terveinä.

Hallitus

View this post on Instagram

A post shared by thl.fi (@thl.fi)