Kevätkauden ajan veneet katsastetaan pääsääntöisesti puhelun tuella. Runkokatsastukset puolestaan siirretään pääsääntönä syksylle. Vuosikatsastus on lähinnä varustekatsastus ja se tehdään puhelun tuella.

Peruskatsastus muodostuu runkokatsastuksesta ja varusteiden katsastuksesta,
josta runkokatsastus siirretään pääosin syksyyn, ellei keväiseen katsastukseen
ole painavaa syytä. Tällaisissa tapauksissa veneilijä voi ottaa yhteyttä katsastusmieheen ja sopia runkokatsastuksesta erikseen. Varusteiden katsastus tehdään kuten vuosikatsastuksissa.

Vuosikatsastuksen suorittaminen

Veneenomistaja varaa haluamansa katsastusillan HSK:n varauskalenterista. Varauksen yhteydessä annetaan muiden tietojen ohella puhelinnumero, jonka tulee olla katsastusiltaan saapuvan puhelin.

Jos käyttää kerholle tulevaa sammutinhuoltoa, tulee sammutin tarkistuttaa edellisenä katsastusiltana. Sammutintarkastajat ovat paikalla klo 17-19 tai niin kauan kun tarkastettavaa riittää.

Veneilijä siirtyy veneelleen katsastusiltana viimeistään klo 18 ja ottaa esiin sekä alustodistuksen että katsastusvarusteet keltaisen katsastuskaavakkeen mukaisesti. Sammuttimet, hätämerkinantovälineet ja liivit tulee ottaa esille omina ryhminään.

Ellei kaavaketta löydy, katsastaja kysyy varusteita oman listansa pohjalta. Aina mukana olevat kysymykset ovat:

  • koska sammuttimet on tarkastettu
  • hätämerkinantovälineet (raketit/ledsoihdut/radiovarustus)
  • liivit ja paukkuliivien tarkastus
  • kulkuvalot

Katsastaja soittaa jäsenelle ja käy läpi varusteita puhelimitse tai videopuhelun välityksellä.

Keskustelussa käydään läpi lisäksi uuden 1.6. voimaan astuvan lainsäädännön merkitys ja painotetaan aluksen päällikön lakisääteistä vastuuta veneestä ja varusteista.

Veneilijä tekee alustodistukseen merkinnän: katsastuspvm ja omakatsastus.

Veneeltä voi poistua, kun merkinnät on tehty, kuitenkin viimeistään kello 20. Katsastustarrat voi hakea parin päivän päästä joko St1-huoltamolta (Tomi Taari) tai satamakapteenilta toimistosta (Kari) jossa yhteydessä tarkistetaan alustodistuksen
merkintä

Peruskatsastuksen suorittaminen

Perusosa tehdään kuten vuosikatsastus, erona on se, että veneilijän tulee hankkia
ennen katsastusiltaa katsastuskaavake ja alustodistus. Nämä tulee myös täyttää katsastusiltana ennen kello 18. Alustodistuksen ja katsastuskaavakkeen saa joko St1-huoltamolta (Tomi) tai satamakapteenilta toimistosta (Kari).

Katsastuskaavakkeen valkoinen osa tulee lisäksi toimittaa katsastuksen jälkeen
parin päivän päästä St1-huoltamolle tai satamakapteenille samalla kun hakee tarrat.

Kiitos ymmärryksestä ja yhteistyöstä.

Veneilyturvallisuustoimikunta