Mitä eroa on runko-, kaasu-, perus- ja vuosikatsastuksella?

Runkokatsastus

Vene on runkokatsastettava viiden vuoden välein. Jos alustodistus on täynnä, vaaditaan runkokatsastus. Myös kerholle tuleva uusi vene on runkokatsastettava. Kuitenkin veistämöltä tulevan uuden veneen sertifikaatti riittää.  Runkokatsastus  tehdään  veneen ollessa maissa. Katsastaja  täyttää runkokatsastuskaavakkeen ja luovuttaa sen veneenomistajalle, joka säilyttää sen veneessä peruskatsastukseen saakka. Tiedot kirjataan sitten katsastuskaavakkeeseen ja rungon lomake hävitetään.

Kaasukatsastus

Kaasukatsastus on tehtävä viiden vuoden välein. Jotta  kaasukatsastus ei unohdu, on parasta liittää se runkokatsastusvuoteen.  Katsastuksen voi tehdä kaupallinen toimija tai kerhon kaasukatsastaja Jukka Majapuro. Kaasukatsastuksia tehdään veneiden vesillelaskupäivinä ja katsastusiltoina tilanteen mukaan. Kaasukatsastusvarauksen voi tehdä kirjoittamalla lasku/katsastusvarauskaavakkeen huomautuskenttään  KAASU. Kaasukatsastuksesta voi sopia Jukan kanssa  p. 044 548 5540.

Peruskatsastus

Viiden vuoden välein tehdään peruskatsastus.  Veneen on oltava vedessä rikattuna ja runkokatsastettuna. Katsastuksessa käydään laajasti veneen varusteisto. Ennen katsastuksen aloittamista veneenomistaja täyttää toimistosta saamansa tyhjän venetodistuksen ja tyhjän katsastuskaavakkeen.  Erityisesti katsastuskaavakkeessa kannattaa miettiä, mihin luokkaan vene on varustettu. Jos on kyseessä jo useasti aikaisempina vuosina katsastettu vene,  kannattaa tiedot kopioida veneen vanhasta kaavakekopiosta.  Kaavake pitää käydä läpi kohta kohdalta ja ruksata kukin varuste kun se on saatu esille.

Vasta kun kaavakkeet on täytetty ja veneen varusteet ovat esillä voi toimistosta saadun punaisen merkkiviirin sijoittaa näkyvälle paikalle.

Katsastusmies tulee veneeseen, tarkastaa tilanteen, leimaa venetodistuksen, ottaa katsastuskaavakkeen etusivut (kopiosivu jää veneeseen) ja antaa katsastus- ja vuositarran. Poistuessaan katsastaja ottaa viirin mukaansa.

Vuosikatsastus

Jos ei ole kyse viiden vuoden välein tehtävästä peruskatsastuksesta, tehdään joka vuosi ns. vuosikatsastus.

Veneen tulee olla vedessä rikattuna. Katsastuksessa käydään läpi veneen varusteisto  ja tarkempaa huomiota kohdistetaan liiton kullekin vuodelle määrittelemiin asioihin. Ennen katsastuksen aloittamista veneenomistaja käy läpi toimistosta saamansa täytetyn katsastuskaavakkeen ja ottaa esiin ruksatut  varusteet sekä venetodistuksen  Vasta kun  veneen varusteet  ovat esillä voi toimistosta saadun keltaisen merkkiviirin sijoittaa näkyvälle paikalle. Katsastusmies tulee veneeseen, tarkastaa tilanteen, leimaa venetodistuksen, ottaa katsastuskaavakkeen ja  antaa  katsastus- ja vuositarran. Poistuessaan katsastaja ottaa viirin mukaansa.

Varustekarttapohja ja veneilijän turvallisuusopas

Kaudella 2017 veneisiin jaettiin varustekarttapohja, joka suositeltiin täytettäväksi ja säilytettäväksi veneessä helposti tavoitettavassa paikassa. Ideana on, että muutkin kuin kippari löytävät varusteet hätätilanteessa. Jos kaavake on hävinnyt,  voi sen pyytää toimistosta  ennen katsastusiltaa.

Toimistosta saa katsastusiltoina rajavartioston julkaiseman Apua – veneilijän turvallisuusopas kirjasen.  Jos sellaista ei ole vielä veneessä, pyydä se toimistosta samalla kun haet katsastusdokumentit.