Hätämerkinantovälineet ovat kehittyneet niin, että perinteiseen pyrotekniikkaan perustuvat raketit ja soihdut ovat jäämässä vaihtoehtoisiksi välineiksi ja niitä voi korvata kokonaan tai osittain puhelinjärjestelyillä ja LED-tekniikkaan perustuvilla soihtuvalolla.

Tässä 2020 katsastuksessa vaadittavat välineet (minimivarustus):

Luokka1

  • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
  • LED-soihtu tai 4 punasoihtua
  • VHF DSC-toiminnolla
  • 2 oranssisavua
  • EPIRB-hätälähetin

Luokka 2

  • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
  • LED-soihtu tai 4 punasoihtua
  • VHF DSC-toiminnolla

Luokka 3

  • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
  • LED-soihtu, tai 2 punasoihtua

Luokka 4