Hätämerkinantovälineet

Pyroteknisten välineiden (raketit ja soihdut) hävittäminen
on kerrottu tekstin loppuosassa

Hätämerkinantovälineet ovat kehittyneet niin, että perinteiseen pyrotekniikkaan perustuvat raketit ja soihdut ovat jäämässä vaihtoehtoisiksi välineiksi ja niitä voi korvata kokonaan tai osittain puhelinjärjestelyillä ja LED-tekniikkaan perustuvilla soihtuvalolla.

Alla 2022 katsastuksessa vaadittavat välineet (minimivarustus):

Luokka1

  • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
  • LED-soihtu tai 4 punasoihtua
  • VHF DSC-toiminnolla
  • 2 oranssisavua
  • EPIRB-hätälähetin

Luokka 2

  • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
  • LED-soihtu tai 4 punasoihtua
  • VHF DSC-toiminnolla

Luokka 3

  • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
  • LED-soihtu, tai 2 punasoihtua

Luokka 4

Pyroteknisten välineiden hävitys:

Kun ostat uusia hätämerkinantovälineitä, niin yritä samalla palauttaa
vanhaksi menneet välineet myyjälle. Jos ei onnistu, kokeile toista myymälää.

Meripelastusyhdistysten järjestämiin hätämerkinantoharjoituksiin
voi myös viedä hävitettäväksi vanhoja välineitä. Harjoitukset pidetään
vuosittain helmi-maaliskuussa.
Mikäli välineet ovat alle 7 vuoden ikäisiä (valmistusleima), voi niillä
harjoitella turvallisesti ko tilaisuuksissa