Tiedotustoimikunta

Toimintasuunnitelma

Hoskilainen – Hsk:aren -lehti julkaistaan nelinumeroisena hyväksi havaitun ilmestymisrytmin mukaisesti. Ensimmäinen numero ilmestyy keväällä ennen vuosikokousta, toinen ennen purjehduskauden alkua, kolmas Uiva – Flytande -venenäyttelyn jälkeen sekä neljäs ennen syyskokousta. Pääsihteeri toimii lehden päätoimittajana.

Vuosikirja tehdään entiseen tapaan ja ilmestyy toukokuun lopussa. Toimittajana jatkaa Merja Hämäläinen.

Verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan jäsenten ja eri toimikuntien esittämien tarpeiden mukaan. Toimikuntien tiedotusvastaavia koulutetaan kotisivujen ylläpitämisessä.