Klubbhuset

Vår traditionsrika klubbs moderna klubbhus (av 2010) erbjuder fina möjligheter för olika slag av tillställningar.

Klubbhuset i två våningar finns på hamnområdets södra del och omges på tre sidor av terrasser till vilka leder trappor och invalidramper. På östra sidan vid upptagningsplatsen för jollar finns i anslutning till terrassen en stor och bred trappa, som kan utnyttjas som sittplatser för utomhustillställningar.

I klubbhusets första våningen finns

  • Samlingssalen “Stora Bässen” med plats för 80 personer
  • Videoprojektor jämte filmduk samt wifi
  • Serveringskök
  • Toaletter
  • Bastu för herrar (15 personer) med terrass mot väster
  • Bastu för damer (6 personer) med terrass mot väster

I andra våningen finns

  • Kabinettet “Skällarn” med plats för 14 personer
  • Videoprojektor jämte filmduk samt wifi

Samlingssalen och kabinettet hyrs ut. Tag kontakt med Restaurang Blue Peter (ravintola@bluepeter.fi).

Servering kan ordnas via restaurang Blue Peter eller enligt fritt val.