Hyppää mukaan!Gastista hyvän sään kippariksiHSK veneilijän peruskurssi, kevät 2023

Kurssi on tarkoitettu veneilyharrastusta aloittavalle tai kokemusta jo hankkineelle HSK:n jäsenelle, jolla on vene käytettävissä. Kurssilla kartutetaan veneilyn perustaitoja ja -tietoja. Tämä Suomen Purjehdus- ja Veneilyliiton (SPV) Veneilijäkurssia vastaava oppimiskokonaisuus antaa valmiudet turvalliseen itsenäiseen harjoitteluun suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi vahvistaa hallinnan tunnetta veneillessä.

Perehdymme navigointiin, veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin. Lähestymme aihetta mukavan harrastuksen, käytännön tekemisen ja turvallisuuden näkökulmista. Kurssilla opitaan veneen käsittelyä niin laitureissa kuin väylilläkin. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Veneilijäkurssi sopii erinomaisesti aloittaville tai jo hieman kokemusta keränneille moottori- tai purjeveneilijöille. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen paikan määrityksessä.

Veneilijäkurssi ei sisällä purjehdusopetusta. Jos tavoitteesi on Kansainvälinen huviveneilijän lupakirja, tarvitset Veneilijäkurssin lisäksi SPV:n Venepäällikkökurssin suorituksen ja ajokortin.

Lue lisää tästä