Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi -salissa keskiviikkona 23.11.2022 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat sekä päätetään lainanottovaltuutusten myöntämisestä hallitukselle seuraavasti:

  • enintään 39.000 € Ormholmenin pohjoissaunan laiturin hankintaan, toimistorakennuksen julkisivun ja pihan ehostukseen sekä kiinteän mastotelineen hankintaan satamaan
  • enintään 300.000 € mahdollisen uuden retkisaaren hankintaan.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaina 21.11. klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Materiaali on myös noudettavissa toimistosta maanantaista 21.11. lähtien.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 23.11.2022 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt fullmakt för styrelsen att uppta lån enligt följande:

  • högst 39.000 € för anskaffning av brygga till Ormholmen, förbättring av kanslibyggnadens fasad och gård samt inköp av en fast mastställning till hamnen
  • högst 300.000 € för eventuell anskaffning av ny uthamn.

Medlemmar som ämnar delta på mötet ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast måndagen 21.11. kl. 16.00.

Mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått. 

Materialet kan även hämtas från kansliet fr.o.m. den 21.11.

Styrelsen