HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2023 – 2024:

  • I Varakommodori Miikka Raininko – uusi henkilö hallituksessa
  • II Varakommodori Olli Niemi – uudelleen valinta
  • Pääsihteeri Maiju Tunturi-Kolinen – uusi henkilö hallituksessa
  • Satamajohtaja Tomi Henttinen – uudelleen valinta

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2023 – 2024:

  • I Vicekommodor Miikka Raininko – ny
  • II Vicekommodor Olli Niemi – omval
  • Generalsekreterare Maiju Tunturi-Kolinen – ny
  • Hamnchef Tomi Henttinen – omval