Vuosikokous

KOKOUSKUTSU

Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidetään HSK:n klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 21.4.2021 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.

Väliaikaisen lain 677/2020 perusteella vuosikokoukseen voi osallistua reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. Osallistujien tulee ilmoittautua ennalta toimistoon viimeistään 14.4.2021 klo 12.00.

Kokouksen järjestämisessä huomioidaan vallitsevan Covid-19 -tilanteen mukaiset kokoontumiseen liittyvät vaatimukset, lait sekä asetukset ja fyysiseen kokoukseen osallistuvilta edellytetään tartuntavaaran edellyttämää hygieniaa, sekä suu-nenäsuojaimen käyttämistä kokouksen ajan.

Lähikokoukseen osallistuvien määrää voidaan rajoittaa. Etäosallistumista suositellaan.

Kiistattoman tunnistamisen ja äänestyssalaisuuden takaamiseksi vaali- tai salainen äänestys ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Kutsulinkki ja kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tämä kutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse ja on julkaistu verkkosivuilla sekä toimiston ilmoitustaululla yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallitus

MÖTESKALLELSE

Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hålls onsdagen den 21 april 2021 kl 18.00 i mötessalen Stora Bässen i HSK:s klubbhus.  

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för årsmötet.

Enligt den temporära lagen 677/2020 kan deltagandet i mötet ske på distans i realtid. Alla som ämnar delta skall anmäla sig till kansliet senast den 14 april 2021 kl. 12.00.

På grund av den rådande Covid-19-situationen kommer man för att minska smittorisken att beakta de krav som ställs på hygien och användning av kirurgiska munskydd vid fysiska möten.

Antalet mötesdeltagare på plats kan begränsas. Deltagande på distans rekommenderas.

För att garantera obestridlig identifiering och röstningssekretess är slutet val eller sluten omröstning på distans inte möjligt.

Inbjudningslänken och mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått. 

Denna inbjudan skickas till medlemmarna via e-post och har publicerats på hemsidan och på kansliets anslagstavla i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen