Osallistu huviveneiden jätevesien keruuverkostoa koskevaan kyselyyn 9.11. mennessä

Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi kehityshanketta huviveneiden jätevesien keruulaitteistojen ja -verkoston parantamiseksi Suomen ja Ruotsin saaristoissa sekä Suomen, Ruotsin ja Viron rannikoilla. Vastausaikaa on 9.11. asti. Pääset vastaamaan suomenkieliseen kyselyyn tästä.

Seuraavassa tarkempi taustoitus:

Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi EU:n Central Baltic Interreg -ohjelmasta rahoitettua kehityshanketta, jolla parannetaan huviveneiden jätevesien keruulaitteistoja ja -verkostoa Suomen ja Ruotsin saaristoissa ja rannikoilla sekä Viron rannikolla. Hankkeen akronyymi on BATSECO-BOAT eli lyhennelmä sanoista Best Available Technologies of Sewage Collecting for Boat Tourism. Hanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 1,48 miljoonaa euroa.

BATSECO-BOAT hankkeessa tulemme investoimaan niin uusiin keruupisteisiin kuin vanhojen jo olemassa olevien laitteiden peruskorjaukseen. Hanke on käynnistynyt kuluvana vuonna ja parhaillaan keräämme tärkeää tietoa niin veneilijöiltä kuin veneseuroiltakin keruuverkoston nykyisestä tilasta ja käytöstä sekä kertyneistä kokemuksista. Kerätyn ja edelleen jalostetun tiedon perusteella tehdään mm. valintoja siitä millaiseen teknologiaan hanke tulee investoimaan tai mihin tullaan sijoittamaan uusia keruupisteitä.

Suomenkieliseen kyselyyn pääsee sisälle oheisen linkin kautta. Vastaaminen on täysin anonyymia, ellei sitten halua jättää omia yhteystietojaan myöhempää yhteydenottoa varten. Selvityksen tekijät ovat kiinnostuneita haastattelemaan vastaajia valikoidusti.

Halukkaita vastaajia pyydän vastaamaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 9. marraskuuta 2018 mennessä!

https://link.webropolsurveys.com/S/4E0B7C6C14467407

Ystävällisin kiitoksin ja laajaa osallistumista toivoen!

Veijo

_______________________________
Veijo Pönni
Projektitutkija, VTM (taloustiede)
Brahea-keskus / Kehittämispalvelut
Turun yliopisto