Om du någon gång har legat i dimman och hört mistlurar och motorljud från stora fartyg i närheten har du haft behov av radar! Har du radar ombord? Funderar du på att skaffa en? Använder du en båt med radar? Om svaret är ja på någon av frågorna ovan så förutsätter sjövägsreglerna att du kan använda radarn!

Nu finns det möjlighet att öva. NJK ordnar i samarbete med Navigationssällskapet en radarkurs med två kvällar teori och ca. tolv timmars praktik ombord skolningsbåten Navis. Som teorilärare fungerar Kristian Thulesius, mångårig lärare i navigation vid Helsingfors Arbis. Praktiklärare och instruktör är Rickard Vaenerberg som arbetar som sjöpolis i Helsingfors sen många år.

Navigation enbart med radar, positionsbestämning, plotting, observation av övrig trafik och praktisk hantering av maskinen ingår, liksom ruttplanering och en ca fyra sjömil lång examenskörning. Kursen motsvarar Navigationsinstitut ens 16h kurs men praktikkörningen genomförs till sjöss i båt i stället för med simulator. Detta är en mycket innehållsrik och prisvärd kurs.

Tid: Teorikvällar måndag 9.5 och torsdag 12.5 kl.18–21 på Björkholmen. Praktikturerna planeras med kursdeltagarna och lärarna under teorikvällarna.

Pris: 150 € inkl. teorin, studiematerial, teoriprov, praktik (ca tre turer/deltagare totalt 12h) samt examenskörning.

Anmäl dig och betala kursavgiften här.