Veneilijän ensiapukurssi I ja kertauskurssi aikaisemmin ensiapukurssin käyneille. Veneillessä itsenäinen toimintakyky on välttämätöntä ja ensiaputilanteissa sen tärkeys vielä korostuu. Ulkopuolista apua joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, joten jokaisen veneilijän tulee hallita keskeiset ensiaputaidot. Järjestämme veneilijöille tarkoitetun hätäensiapukurssin.

Tärkeimmät ensiapukurssilla opittavat asiat:

  • uskallus toimia ensiapua vaativissa tilanteissa
  • lisäavun hälyttäminen 112
  • hengityksen turvaaminen
  • johtovastuun merkityksen ymmärtäminen hätätilanteissa

Kurssilla käsitellään lisäksi tavallisimmat sairauskohtaukset, elvytystilanne, hypotermia, haavat, ruhjeet ja murtumat, shokki

Kurssiajankohta: Su 9.3.2014 klo 9.00 – 17.00 – HSK:n Kerhotalo

Sitovat ilmoittautumiset tiistaina 4.3.2014 mennessä: toimisto (ÄT) hoski.fi

Ilmoittautumismaksu 70 eur (kun vähintään 15 osallistujaa) Maksetaan HSK tilille FI48 8000 1000 083577 (viim. 4.3.2014 mennessä)

Kouluttajana toimii Sari Ebeling – Ensiavun- ja ensihoidon koulutuspäällikkö