Kutsu syyskokoukseen 22.11.2023

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi -salissa keskiviikkona 22.11.2023 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat, päätetään Uivan venenäyttelyn järjestämisestä, käsitellään muut asiat (kts. liite alla) sekä tiedotetaan Helsingin kaupungin uudesta vuokrasopimuksesta ja muista yhdistyksen ja yhdistyksen määräysvallassa olevien yhtiöiden vuokrasopimuksista.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaina 20.11. klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Kokousmateriaalia ei enää jaeta paperisena kokouksen yhteydessä. 

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 22.11.2023 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt fattas beslut om anordnandet av Flytande båtmässan, behandlas övriga ärenden (se bilaga nedan, endast på finska) samt informeras om det nya hyresavtalet med Helsingfors stad samt om övriga föreningens och av föreningen kontrollerade bolags hyresavtal.

Medlemmar som ämnar delta på mötet ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast måndagen 20.11. kl. 16.00.

Mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått. 

Mötesmaterialet kommer inte längre att delas ut i pappersform vid mötet.

Styrelsen

Liite 1 – Bilaga 1

Jäsenen syyskokoukselle toimittamat päätösesitykset:

  1. Kokous päätti valtuuttaa hallituksen korottamaan oheisessa liitteessä mainittujen vuokralaisten vuokria siten, että korotuksella katetaan täysimääräisesti kaupungin korotuksesta aiheutunut kustannus ja siten, että HSK:n saama kate pysyy prosentuaalisesti vähintään tähänastisella tasolla.
  2. Kokous valtuutti hallituksen neuvottelemaan HSK:n omistaman Blue Peter-nimen ja -ravintolan vuokraamisesta seuraavaksi viisivuotiskaudeksi markkinaehtoisella sopimuksella, joka perustuu vähintään kolmelta alalla tunnetulta toimijalta  saatuun tarjoukseen niin saatavan vuokratuoton kuin seuran ja seuran jäsenten etujen osalta.

Liite 2. – Bilaga 2

Yhdistyksen ja määräysvaltayhtiöiden vuokrasopimuskumppanit

  1. ST-Ravintolat Oy
  2. Saaristolääkärit Oy
  3. Finnboat ry