Kutsu vuosikokoukseen – Kallelse till årsmöte

Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidetään HSK:n klubitalon Iso Pässi-salissa
torstaina 27.4.2023 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 24.4. klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Kokousmateriaali on nähtävissä toimistossa 24.4. lähtien.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hålls torsdagen 27.4.2023 kl. 18.00 i mötessalen Stora Bässen i HSK:s klubbhus.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för årsmötet.

Medlemmar som ämnar delta på mötet ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast 24.4. kl. 16.00.

Mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått.
Mötesmaterialet finns till påseende i kansliet fr.o.m. den 24.4.

Styrelsen