Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidetään HSK:n klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.

Väliaikaisen lain 375/2021 perusteella vuosikokoukseen voi osallistua reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. 

Osallistujien tulee ilmoittautua ennalta toimistoon viimeistään 13.4.2022 klo 12:00. 

Kokouksen järjestämisessä huomioidaan vallitsevan Covid-19 -tilanteen mukaiset toimenpiteet. Fyysiseen kokoukseen osallistuvilta edellytetään tartuntavaaran edellyttämää hygieniaa ja oireettomuutta. 

Kiistattoman tunnistamisen ja äänestyssalaisuuden takaamiseksi vaali- tai salainen äänestys ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Kutsulinkki ja kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tämä kutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse ja on julkaistu verkkosivuilla sekä toimiston ilmoitustaululla yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hålls onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.00 i mötessalen Stora Bässen i HSK:s klubbhus.   

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för årsmötet.

Enligt den temporära lagen 375/2021 kan deltagandet i mötet ske på distans i realtid. 

Alla som ämnar delta skall anmäla sig till kansliet senast den 13 april 2022 kl. 12.00.

På grund av Covid-19-situationen kommer man för att minska smittorisken att beakta de rådande krav som ställs på hygien vid fysiska möten. 

För att garantera obestridlig identifiering och röstningssekretess är slutet val eller sluten omröstning på distans inte möjligt.

Inbjudningslänken och mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått.  

Denna inbjudan skickas till medlemmarna via e-post och har publicerats på hemsidan och på kansliets anslagstavla i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen