HSK on jo vuosia kuulunut Pidä Saaristo Siistinä (PSS) ry:n Roope-satamaohjelmaan, jonka tehtävänä on kehittää venesatamien toimintaa ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Roope-satamassa on esimerkiksi jätehuolto ja käymäläjätevesien keräys järjestetty asianmukaisesti. Ympäristöystävällinen vesillä liikkuminen on kuitenkin meidän kaikkien vastuulla. 

Huolehdi jätteistäsi veneillessä

Veneillessä on tärkeää pyrkiä ehkäisemään turhan jätteen syntyä. Aloita jätteen vähentäminen jo kaupassa valitsemalla mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita. Pakkaa elintarvikkeet mahdollisuuksien mukaan kestäviin ja pestäviin rasioihin. Jätteiden lajittelu onnistuu vaivattomasti veneessäkin, ja monessa satamassa on jätteiden lajittelumahdollisuus. PSS ry:n Roope-jätepisteissä lajitellaan yleensä lasi-, metalli- ja paperijäte. Biojätettä ja muovia kerätään vasta harvassa paikassa, mutta ne ovat yleistymässä. Biojätettä ei saa laittaa kuivakäymälään.


Pidetään myös rannat roskattomina siivoustalkoilla

Yleisimpiä Suomen rannoilta löytyviä roskia ovat muoviroskat ja tupakantumpit, jotka vesistöön päätyessään hajoavat mikromuoviksi. Lisäksi tumpeista liukenee veteen monia haitallisia kemikaaleja. 

Pidä Saaristo Siistinä ry ja HSK järjestävät tulevana keväänä yhteiset Siisti Biitsi -siivoustalkoot, joihin toivotaan reippaita talkoolaisia siivoamaan seuran ranta kesäkuntoon. Tarkempaa tietoa talkoista luvassa myöhemmin, seuraa HSK:n viestintäkanavia.

Yhteisten talkoiden lisäksi PSS ry:n Siisti Biitsi -ohjelma kannustaa järjestämään myös omia talkoita haluamallaan rannalla valitsemanaan ajankohtana. Roskien keräämisen lisäksi rantasiivoustalkoissa raportoidaan kerätyt roskat Siisti Biitsi -sovelluksella tai -lomakkeella. Raportoinnin avulla saadaan tärkeää tietoa Suomen rantojen roskaisuudesta, minkä avulla pystytään ehkäisemään roskaantumista jo alkumetreillä. Lisätietoja asiasta saat siistibiitsi.fi.-sivustolta.

Tyhjennä käymäläjätevedet imutyhjennyslaitteeseen

Veneilijöiden käymäläjätevedet aiheuttavat pistekuormitusta erityisesti satamissa ja matalissa lahdissa. Virtsa sisältää runsaasti typpeä ja fosforia, ja sen sisältämät ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Älä siis laske käymäläjätevesiäsi veteen lisäämään rehevöitymistä, vaan käytä imutyhjennyslaitetta. Pääsääntöisesti vierasvenesatamista löytyy imutyhjennyslaite. PSS ry:llä on yhteensä noin 30 kelluvaa imutyhjennyslaitetta, jotka löydät yhdistyksen mobiiliystävälliseltä Roope-kartalta: roopekartta.fi.

Vältä myrkkymaalien käyttöä veneen pohjassa

Veneen pohjassa käytettävien antifouling-maalien eli myrkkymaalien tehoaineita ovat muun muassa kupari- sinkki- ja orgaaniset yhdisteet. Ne ovat haitallisia Itämeren eliöstölle ja erityisesti muutamalle avaineliölle ja sitä myöten koko Itämeren ekosysteemille. 

Maaleille on olemassa vaihtoehtoja, kuten pohjapesu ja veneen nosto ylös silloin, kun se ei ole käytössä. Veneen pohja voidaan pestä joko painepesurilla, erityisellä pohjapesupaikalla tai harjapesurilla. Kaksi tai kolme pesukertaa kesässä riittää pitämään pohjan puhtaana. Hangon Itäsatamassa on kiinteä harjapesuri, joka soveltuu myös purjeveneille. Veneen pohjan voi pesettää myös kiertävien traileripesuyrittäjien toimesta.

Tutustu myös PSS ry:n Rocco-palveluun, joka ilmoittaa tekstiviestillä, milloin merirokko kiinnittyy Saaristomerellä. Kiinnittymisen jälkeen toukkien poistaminen veneen pohjasta onnistuu helposti parin viikon ajan: pidasaaristosiistina.fi/roope-palvelut/rocco-palvelu.


Käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita

Veneen siivouksessa, astioiden pesussa ja henkilökohtaisissa pesuaineissa on syytä kiinnittää huomiota aineiden ympäristövaikutuksiin. Valitse aina fosfaatiton pesuaine veneillessä, sillä fosfaatit rehevöittävät vesistöjä. Pese astiat maissa, mieluiten astianpesupaikalla. Jos sellaista ei ole lähistöllä, kaada pesuvesi maahan, jotta ravinteet suodattuvat eivätkä valu suoraan veteen. Älä myöskään peseydy suoraan meressä tai järvessä saippuan tai shampoon kanssa.

Liity PSS ry:n jäseneksi ja haasta myös muut seuran jäsenet liittymään

PSS ry ylläpitää muun muassa kattavaa jätepiste- ja kuivakäymäläverkostoa sekä imutyhjennyslaitteita saaristossa ja järvillä. Lisäksi yhdistys työskentelee vesistöjen roskaantumisen, kemikalisoitumisen ja rehevöitymisen estämiseksi. Liity jäseneksi, niin olet osaltasi mahdollistamassa veneily-ympäristömme suojelua: pidasaaristosiistina.fi/liityjaseneksi.

Teksti: Pidä Saaristo Siistinä ry
Kuva: Julia Jännäri

Sivut: 1 2