NJK programkvällar och kurser våren 2020

VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHOLMEN

Denna vår har NJK många högklassiga programkvällar och kurser. Du är välkommen att delta i dessa, på samma villkor som NJK:s medlemmar.

Kolla närmare och anmäl dig på njk.fi!

Så här ser det ut:

Tillsammans med Navigationssällskapet diskuterar vi aktuellt inom utrustning, lagtsitftning och säkerhet under tre kvällar. Den första, om säkerhet till sjöss, var högklassig och de följande kvällarna blir lika bra. Vi fick bland annat veta att motorkörning med segel uppe och konen nere kan leda till 16 dagsböter, likaså hur man bäst undviker och i nödfall släcker eld ombord och hur man väljer och servar flytvästar.

Miikka Pennanen kommer att berätta om den rykande aktuella foilingteknologin och Christine Stockmann har igen lovat dra en skräddarsydd men ändå officiell Första hjälpkurs enliogt Röda Korsets specifikationer.
Programkvällarna är avgiftsfria, avgiften för Första Hjälp-kursen och diplomet är 95€.

Alltså:
5 februari: Vi diskuterar VHF, AIS och utrustning för dessa.
4 mars: Information kring den nya sjötrafiklagen, som bl.a. definierar ansvaret för vad som händer ombord på din båt.
27 februari: Foiling teknologi och hur den används på t.ex. de nya America’s Cup- båtarna

Också till Första hjälpkursen i slutet av mars kan du anmäla dig på njk.fi.

Missa inte dessa tillfällen, anmäl dig asap!

Pata Andersson (pata_andersson(at)hotmail.com)