Kokouskutsu

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat sekä kahden kunniajäsenen kutsuminen.

Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 25.11.2019. Lisäksi aineisto on saatavilla sähköisessä muodossa nettisivujen jäsenosiosta.

Hallitus


Möteskallelse

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 27.11.2019 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt kallande av två hedersmedlemmar.

Möteshandlingarna kan hämtas från kansliet fr.o.m. den 25.11.2019. Dessa finns också i digitalform på hemsidan under rubriken medlemmar.

Styrelsen