Vuosikokous 11.4.2019

Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidettiin 11.4.2019 Klubitalon Iso-Pässi -salissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ted Gröndahl ja läsnä oli 22 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.

Vuosikokouksessa käytiin läpi normaalin asialistan mukaiset kohdat ml. yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2018 sekä vahvistettiin kilpailukalenteri vuodelle 2019.

Lisäksi vahvistettiin jo syyskokouksessa 2018 esitelty sääntömuutos koskien kutsuja yhdistyksen kokouksiin.


Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hölls 11 april 2019 i Stora Bässen-salen i Klubbhuset. Mötet, där Ted Gröndahl var ordförande, deltog 22 röstberättigade medlemmar.

Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden bl.a. verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen samt verksamhetsgranskarnas utlåtande. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för verksamhetsåret 2018 och tävlingsprogrammet för år 2019 godkändes. Ändring av reglerna om inbjudan till möten i föreningen bekräftades.