Tiedoksi seuraava Nord Stream 2 -maakaasuputkea koskeva tiedote.

Nord Stream 2-maakaasuputkilinjan asentaminen Suomen talousvyöhykkeellä alkaa seuraavien päivien aikana. Oheisessa tiedotteessa on tietoa toteutettavissa töistä ja niihin liittyvistä aluksista. Toimenpiteet aiheuttavat tilapäisiä navigointirajoituksia työalusten ympärillä.

Toivomme veneilijöiden ja muiden merellä liikkujien huomioivan työalusten suoja-alueet alusten miehistön sekä merellä liikkujien turvallisuuden varmistamiseksi.

Annamme mielellämme lisätietoja aiheeseen liittyen. Tietoa hankkeesta ja Nord Stream 2 -putkilinjan rakentamisesta löydätte osoitteesta http://www.nord-stream2.com.

Yhteistyöstä kiittäen, ystävällisin terveisin,

Minna Sundelin

Minna Sundelin
Stakeholder Relations Manager Finland and Estonia
Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Switzerland
Tel. +41 41 414 54 94
Mob. +41 79 321 37 00, + 358 40 582 2750
minna.sundelin@nord-stream2.com
Twitter:@SundelinMinna
http://www.nord-stream2.com