Veneilijän ensiapukurssi I 23.2.2013 ja kertauskurssi ensiapukurssin käyneille

Veneillessä itsenäinen toimintakyky on välttämätöntä ja ensiaputilanteissa sen tärkeys vielä korostuu. Ulkopuolista apua joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, joten jokaisen veneilijän tulee hallita keskeiset ensiaputaidot.

Tärkeimmät ensiapukurssilla opittavat asiat:

  • uskallus toimia ensiapua vaativissa tilanteissa
  • lisäavun hälyttäminen 112
  • hengityksen turvaaminen
  • johtovastuun merkityksen ymmärtäminen hätätilanteissa

Kurssilla käsitellään lisäksi tavallisimmat sairauskohtaukset, elvytystilanne, hypotermia, haavat- ruhjeet ja murtumat, shokki

Kurssiajankohta ja hinta: lauantai 23.2.2013 klo 09.00 – 17.00. Maksu 70 eur (vähintään 15 osallistujaa). Maksetaan HSK tilille FI48 8000 1000 083577 13.2.2013 mennessä.

Koulutuspaikka: HSK, Iso Pässi

Kouluttajina toimii Sari Ebeling, jolla on Suomen Punaisen Ristin ensiapu-opettajapätevyys.

Sitovat ilmoittautumiset: toimisto@hoski.fi keskiviikkona 13.2.2012 mennessä.

Päälle kannattaa pukea rennot ja myös lattiaharjoittelua sietävät vaatteet!