Veneillessä itsenäinen toimintakyky on välttämätöntä ja ensiaputilanteissa sen tärkeys vielä korostuu. Ulkopuolista apua joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, joten jokaisen veneilijän tulee hallita keskeiset ensiaputaidot.

Tärkeimmät ensiapukurssilla opittavat asiat:

  • uskallus toimia ensiapua vaativissa tilanteissa
  • lisäavun hälyttäminen 112
  • hengityksen turvaaminen
  • johtovastuun merkityksen ymmärtäminen hätätilanteissa

Kurssilla käsitellään lisäksi tavallisimmat sairauskohtaukset, elvytystilanne, hypotermia, haavat- ruhjeet ja murtumat, shokki

Kurssiajankohta ja hinta: lauantai 23.2.2013 klo 09.00 – 17.00. Maksu 70 eur (vähintään 15 osallistujaa). Maksetaan HSK tilille FI48 8000 1000 083577 13.2.2013 mennessä.

Koulutuspaikka: HSK, Iso Pässi

Kouluttajina toimii Sari Ebeling, jolla on Suomen Punaisen Ristin ensiapu-opettajapätevyys.

Sitovat ilmoittautumiset: toimisto@hoski.fi keskiviikkona 13.2.2012 mennessä.

Päälle kannattaa pukea rennot ja myös lattiaharjoittelua sietävät vaatteet!