Katsastukset

Katsastajan kertauskurssille lähetetään kaikki toiminnassa aktiivisesti mukana olevat liiton periodiohjeen mukaisesti ja yksi uusi katsastaja koulutetaan.

  Kotisivuilla olevan katsastuksen varausohjelmaa säilytetään nykymuodossaan siten, että sekä runkokatsastukset, että katsastukset ovat varattavissa verkossa.

  Katsastukset toteutetaan perinteisesti katsastuskaavakkeita käyttäen ja 2021 kaudella kokeillulla paperittomalla menettelyllä.

Varausjärjestelmän takia paperilliset ja paperittomat katsastukset ovat eri iltoina.

  Katsastusjärjestely pidetään kahden toimistokäynnin mallissa. Veneilijä hakee katsastusdokumentit toimistosta ennen katsastusta ja katsastuksen jälkeen palauttaa kaavakkeen toimistoon ja saa tarran.

Kotisivujen linkitys liiton katsastusta koskeville sivuille päivitetään.

  Sammutintarkastuksia järjestetään alueellamme kaikkina katsastusmaanantaina. Tarkastukset aloitetaan  tunti ennen katsastusten alkamista.

Muu toiminta

Venepaikan haltijoille jaetaan  katsastuksen yhteydessä  tarvittaessa  kartta sataman  toiminnoista. Kartassa on  merkittynä säilytysalueet, vieraslaituri, laitureiden tunnukset,  polttoaineen jakeluasema,  septitankin tyhjennyspiste, palonsammuttimet ja eri jätteiden keräyspisteet, sekä sammuttimien tarkastuspiste. Samoin kansliat, vartijatila, saunat ja wc:t., kerhotilat ja ravintola.

Kartta täydentää veneissä olevia turvallisuusvarustekarttoja ja laajentaa veneilijän paikkatietoa veneen ulkopuolelle.

Turvallisuusvarustekarttoja päivitetään vastaamaan paremmin venekantaa.

Talous

Toiminta rahoitetaan edellisten vuosien tapaan uusien veneiden rekisterimaksulla .

Veneilyturvallisuustoimikunta