Katsastukset

Katsastajan kertauskurssille lähetetään kaikki toiminnassa aktiivisesti mukana olevat liiton periodiohjeen mukaisesti ja yksi uusi katsastaja koulutetaan. Loppukauden ruuhkaa pyritään torjumaan tarjoamalla katsastusillaksi kolme veneen laskua seu-raavaa päivää. Kotisivuilla olevan katsastuksen varausohjelmaa säilytetään nykymuodossaan siten, että sekä runkokatsastukset, että katsastukset ovat varattavissa verkossa.

Katsastusjärjestelyssä pysytään yhden toimistokäynnin mallissa. Katsastustoimisto pidetään kerhon toimistossa, jolloin ilmoittautuneita palvelee reaaliaikainen yhteys venetietokantaan.

Kotisivujen linkitys liiton katsastusta koskeville sivuille päivitetään.
Sammutintarkastuksia järjestetään alueellamme kaikkina katsastusiltoina. Tarkastukset aloitetaan tunti ennen katsastusten alkamista.

Muu toiminta

Jäseniä informoidaan kotisivuilla meriturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Talous

Toiminta rahoitetaan edellisten vuosien tapaan uusien veneiden rekisterimaksulla ja myöhässä katsastettavien veneiden katsastusmaksulla.