KATSASTUSLAJIT
Vuosikatsastus on
lähinnä varusteiden ja toimintojen tarkastus joka
tehdään vedessä veneen ollessa purjehdusvalmiina.
Peruskatsastus  sisältää runkokatsastuksen, joka tehdään telakalla ja
vuosikatsastusta laajemman varusteiden ja toimintojen tarkastuksen
veneen ollessa vedessä

Corona pandemian takia katsastukset pyritään tekemään etänä ja
runkokatsastukset siirretään pääsääntöisesti tehtäväksi syksyllä -20.
Jos veneilijä syystä tai toisesta tarvitsee runkokatsastuksen voi siitä
sopia katsastajien kanssa

KATSASTUKSEN VARAAMINEN
Varaa katsastusilta  HSK:n Calendly järjestelmästä
Ilmoita  nimesi, veneen nimi, katsastuksen tyyppi  ja puhelinnumero josta sinut
tavoitetan ollessasi veneessä katsastusiltana.

KATSASTUSILTA
Vuosikatsastus
Sammutintarkastajat ovat katsastusiltoina paikalla 17 – 19,  tai niin pitkään
kun tarkastettavia riittää
Sammuttimet tulee kuitenkin tarkistuttaa omaa katsastusiltaasi edeltävinä
iltoina jos käytät kerholle tulevaa sammutinhuoltoa.

Mene veneellesi katsastusiltana viimeistään 17:45 ja ota esiin katsastusvarusteet
keltaisen katsastuskavakkeen mukaisesti. Laita pelastusliivit, sammuttimen ja
hätämerkinantovälineet oman ryhmään,muut välineet toiseen ryhmään.
Ellei kaavaketta löydy käyttää katsastaja omaa kaavaketta. Väineiden tulee
kuitenkin olla esillä.
Katsastaja soittaa ja käy puhelimitse läpi varustelistaa,  josta aina mukana ovat:
– sammuttimien tarkastus pvm
-hätämerkinantovälineet (raketit, led soihdut, puhelin/radiovarustus)
-liivit, paukkuliivien tarkastus
-kulkuvalot                                          ( Katsastajat soittavat 18 – 20 )

Keskustelussa käydään läpi lisäksi uuden 1.6. voimaan astuvan lainsäädännön
merkitys ja painotetaan aluksen päällikön lakisääteistä vastuuta veneestä ja varusteista.

Veneilijä tekee lopuksi alustodistukseenmerkinnän katsastus pvm ja omakatsastus

Veneeltä voi poistua kun puhelu on käyty ja merkinnät on tehty.
Proseduurin tarkoitus on loppua viimeistään klo 20, jonka jälkeen ei kannata jäädä
odottamaan katsastajan soittoa vaan soittaa toimistoon.
Katsastustarrat voi hakea parin päivän päästä joko ST1:stä (Tomi ) tai satamakapteenilta (Kari)

Peruskatsastus
Perusosa tehdään kuten vuosikatsastus, erona on se, että veneilijä hankkii ennen
katsastusiltaa  katsastuskaavakkeen ja tyhjän alustodistuksen
Ne tulee olla täytettynä kokonaisuudessaan katsastusiltana  jo ennen  klo 18
Alustodistuksen ja katsastuskaavakkeen saa  Tomilta tai Karilta

Katsastuskaavakkeen valkoinen osa tulee lisäksi toimittaa Karille tai Tomille parin päivän päästä, samalla kun hakee katsastustarrat.