Hätämerkinantovälineet ovat kehittyneet niin, että perinteiseen pyrotekniikkaan perustuvat raketit ja soihdut ovat jäämässä vaihtoehtoisiksi välineiksi ja niitä voi korvata kokonaan tai osittain puhelinjärjestelyillä ja LED tekniikkaan perustuvilla soihtuvalolla.

Tässä 2017 alkaen katsastuksessa vaadittavat välineet (minimi varustus)

Luokka1           Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
LED-soihtu
VHF DSC toiminnolla
2 oranssisavua
EPIRB- hätälähetin

Luokka 2          Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
LED-soihtu,                                     tai 4 punasoihtua

Luokka 3          Säänkestävästi suojattu matkapuhelin
LED-soihtu,                                     tai 2 punasoihtua

Luokka 4           —–