Pohjamaali-illan satoa

Pohjamaali-illassa 18.3.2015 HSK:n klubitalolla käsiteltiin laajasti veneiden myrkkymaalien ympäristövaikutuksia, maaleihin liittyviä säädöksiä ammattimaisten toimijoiden ja venekerhojen näkökulmista ja eri menetelmiä pohjan kunnostukseen ja pohjamaalien uusimiseen. Illassa käytiin läpi myös niitä tekijöitä, jotka ovat johtaneet HSK:lla tehtyyn päätökseen kieltää ns. pehmeiden maalien käyttö HSK:lle talvisäilytykseen tulevissa veneissä. Tässä artikkelissa palataan näihin perusteisiin.

Ensimmäinen ja tärkein asia on, että kyseessä olevien maalien kasvustoa estävä vaikutus perustuu maalissa oleviin myrkyllisiin aineisiin, jotka estävät orgaanisten eliöiden kasvun ja kiinnittymisen tällä tavalla käsiteltyyn alustaan. Toisin sanoen, maalien teho perustuu ympäristömyrkkyihin. Tästä aiheesta on Hanna Haaksin tarkempi artikkeli Hoskilaisessa 02/2015. HSK toimii kaupungilta vuokratulla alueella, ja jo pitkään on vuokrasopimuksen ehdoissa kielletty yksiselitteisesti jäteöljyn, myrkyllisen maalijätteen tai veneilyyn liittyvien muiden ongelmajätteiden päästäminen maaperään tai veteen. Tähän perustuu HSK:lla voimassa oleva määräys, että maalien hiontajätettä ei saa päästää maaperään vaan se on kerättävä talteen ja hävitettävä ongelmajätteenä.

Pohjan pesua veneen noston yhteydessä on pidetty normaalina toimintana, eikä näiden sääntöjen katsota koskevan normaalia pohjan pesemistä. Jokainen voi kuitenkin havaita omin silmin, mitä tapahtuu kun ns. pehmeällä maalilla maalattu pohja pestään painepesurilla. Pohjasta irtoava maalijäte leviää pesuveden mukana maaperään ja myös asfalttia pitkin veteen. Ero koviin maaleihin on silminnähtävä. Pehmeästä maalista maalijäte irtoaa jo pelkällä pesulla, kun kova maali tarvitsee mekaanisen käsittelyn ennen kuin jätettä irtoaa merkittävästi. Kovan maalin jäte on myös käytännössä helpompi kerätä talteen kuin pehmeän maalin pesuvesi. Käytännössä siis se, mihin tällä kiellolla halutaan puuttua, on estää myrkyllisen jätteen joutuminen pesuveden mukana maaperään.

On myös syytä muistuttaa, että HSK:n alue on hyvin suosittu vapaa-ajan viettoalue. HSK:n alueella lapset ja nuoret harrastavat ja veneilijöiden jälkikasvu konttailee ympäriinsä tutustumassa telakan kiehtovaan ja jännittävään maailmaan.

Miksi emme sitten vain kiellä painepesurin käyttöä? Kuten totesin, maalijätteen päästäminen ympäristöön on jo nyt kiellettyä. Toiseksi, meillä ei ole järkevää tapaa käsitellä edes maalijätteellä sotkettuja “ämpärivesiä”. Siksi olemme päätyneet täyskieltoon.

Olisi myös mahdollista rakentaa pesupaikkoja ja sellainen on esimerkiksi naapurillamme Leeveneellä. Leeveneen ratkaisussa kaikki pesuvesi kerätään talteen ja toimitetaan tankkiautolla käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Sellainen ratkaisu ei sovellu laajassa mitassa käytettäväksi. Toisenlaiset, suodatukseen perustuvat järjestelmät (pesupaikat) ovat myös kalliita rakentaa ja vaativat huoltoa ja ylläpitoa. HSK on päätynyt hakemaan toimintatapaa, joka mahdollistaa nykyisen kaltaisen toiminnan nykyisessä laajuudessa ilman mittavia erikoisjärjestelyjä.

HSK:lla on erinomainen ja nykyään jo jossain määrin ainutlaatuinen satama- ja telakka-alue Helsingin kaupungin alueella. Meillä on vuosittain n. 350 venettä talvisäilytyksessä. Tällä määrällä olemme Helsingissä merkittävä talvisäilytysalue. Kaupungin kasvaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä olemme jo melkein kaupungin ytimessä missä naapurimme voivat parvekkeiltaan seurata kevätkunnostusten etenemistä. Paitsi että kaupunki on ajan kuluessa kasvanut, myös ihmisten ympäristötietoisuus on kehittynyt. Nämä muutokset ympäristössä ovat saaneet myös meidät HSK:lla kiinnittämään enemmän huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin.

Haluamme ottaa aloitteen omiin käsiimme ja näillä toimilla pyrimme siihen, että myös kaupunkilaiset kokevat aktiivisen veneilyharrastuksen kaupungin ytimeen hyvin sopivaksi toiminnaksi. Ja pyrimme siihen että omilla toimillamme voimme tehdä mahdolliseksi veneilyn harrastamisen omalla telakka-alueellamme sellaisena toimintana, kuin mihin olemme tottuneet. Luonnollisesti tuomalla omat tapamme tarvittavilta osin nykyaikaan.

Satamatoimikunta tulee erikseen toimittamaan enemmän teknisluontoista tietoa. Tietoa aiheesta tullaan jakamaan myös täällä HSK:n kotisivuilla. Asiaan liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteella satama-posti@hoski.fi, otsikkoon tulee merkitä “Kysymys myrkkymaaleista”. Kysymyksiin ei vastata henkilökohtaisesti, mutta kysymyksistä ja vastauksista kootaan ja päivitetään tänne sivuille kysymys-vastaus -osioon, josta vastauksia voi hakea.

Huomaathan myös, että toimikunta ei voi antaa yksittäisiä veneitä koskevia toimintaohjeita. Veneet ovat yksilöllisiä ja viime kädessä omistajan vastuulla.

Myrkkymaali-illassa vahvistettiin, että siirtymäaika on 2015-2016. 2017 ei alueella enää saa säilyttää ns. pehmeillä pohjamaalleilla maalattuja veneitä. Toimikunta tulee vielä antamaan ohjeita painepesurin käytöstä pohjanpesussa siirtymäaikana.

Satamajohtaja

Lue myös nämä