Satama- ja kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelma

Vuonna 2018 satama- ja kiinteistötoimikunta huolehtii säännönmukaisista tapahtumista ja velvoitteista kuten veneiden nostot, talvisäilytyksen järjestäminen, veneiden vesillelaskut, venepaikkojen jako sekä Uivan venenäyttelyn järjestelyt. Lisäksi toimikunnan vastuualueelle kuuluvat HSK:n satama-alue ja alueella olevien satamarakenteiden ja kiinteistöjen hoito ja ylläpito.

Ylläpito- ja huoltotoiminnan ohella satama- ja kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelmassa ovat seuraavat investointihankkeet.

Toimiston ja ravintolan pysäköintialueen kantavien rakenteiden ja päällysteen uusinta

Rahallisesti mittavin hanke on toimistorakennuksen ja Blue Peterin välissä olevan pysäköinti- ja tiealueen päällysteen uusinta. Se on osin jo varsin huonossa kunnossa ja asfaltin alla olevat pintarakenteet ovat monin paikoin pettäneet. Suurempien vahinkojen välttämiseksi on suunniteltu, että pinnoite uusitaan ja samalla sen alapuoliset maarakenteet kunnostetaan tarvittavin osin.

Koilliskulman vesialueen täyttö, tekninen suunnittelu

Satama-alueen laajentaminen koilliskulman kaavamuutos etenee vähitellen. Mahdollista tulevaa täyttöä on tarkoitus pohjustaa aloittamalla tekninen täytön suunnittelu. Samalla saadaan työlle alustava kustannusarvio, jonka perusteella voidaan laskea takaisinmaksuaika ja aloittaa neuvottelut vuokranantajamme eli Helsingin kaupungin kanssa.

Pöytien ja kalusteiden korjaukset/uusinta

Klubirakennuksemme sali on kovalla käytöllä ja sitähän varten se toki on rakennettukin. Käytön myötä niin tila kuin sen kalusteet ja varusteet kuluvat ja niiden kunnostus tai uusinta on aika ajoin tarpeen. Vuodelle 2018 on suunniteltu rikkoontuneiden pöytien ja tuolien uusinta.

Miesten saunan löylyhuone, pintojen ja lauteiden uusinta

Kuten klubitalon sali, myös sen saunatilat ovat aktiivisessa käytössä. Etenkin miesten saunan löylyhuoneen pinnat ja lauteet ovat elinkaarensa päätepisteessä ja ne tulee uusia. Uusintatyö on tarkoitus tehdä pääosin ns. omana työnä talven aikana satamamestarin toimesta, kustannukset muodostuvat siten lähinnä materiaaleista. Uusintatyö aiheuttaa erikoisjärjestelyitä talven saunavuoroihin.

Kilpailukanslian kosteusvaurioiden korjaus, vaihe 2

Kilpailukanslian korjaustöiden ensimmäinen vaihe on jo käynnissä ja suunnitelmien valmistuttua on tarkoitus saada tarjouspyynnöt ja niitä seuraava urakkasopimus aikaiseksi vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on purku ja rakennustöiden aloitus vuoden 2017 aikana mutta tähän liittyy vielä muutamia varauksia kuten loppusyksyn ja alkutalven sää.

Mikäli tavoitteissa pysytään, on tarkoitus jatkaa urakan toisella vaiheella heti vuoden vaiheen jälkeen siten, että urakka olisi valmis ja tilat käyttökunnossa purjehduskauden 2018 alkaessa.

Vesialueiden syvyyskartoitus

HSK hallinnoimaa vesialuetta ei ole koskaan kartoitettu tarkasti. Vesialueiden syvyyksistä liikkuu erilaista, enemmän tai vähemmän kokemusperäistä tietoa. Nykyaikainen mittaustekniikka mahdollistaa kohtuullisilla kustannuksilla tapahtuvan, varsin tarkan tietojen keruun ja niiden havainnollisen esittämisen. Kartoitus on tarkoitus suorittaa ennen kevään vesillelaskuja, kun jäätilanne sen sallii.