Satamatoimikunta

Satama- ja kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelma

Satama ja kiinteistömme ovat pääosin hyvässä käyttökunnossa ja palvelevat veneilyharrastustamme. Vuonna 2019 toimikunta keskittyy normaalien huoltotöiden lisäksi, erityisesti jätehuollon kehittämiseen ja mahdolliseen sataman ja kiinteistöjen käytön tulevaisuuden suunnitteluun.

Jätehuollon kehittämisen tavoitteena on helpottaa oikean jäteastian valintaa, kohottaa jätteen kierrätystä ja samalla parantaa satamamme yleistä siisteyttä.  Sataman yleisessä siisteydessä ja jätteen kierrätyksessä meillä on paljon parantamisen varaa. Tässä on suuri vastuu myös yksittäisen jäsenen valinnoilla.

Sataman ja kiinteistöjen tulevaisuuden suunnittelun tavoitteena on helpottaa esimerkiksi tarkoitukseen sopivien jäteastioiden saavutettavuutta informaatiota lisäämällä. Lisäksi myös helpottaa veneilyn harrastamista eri osa-alueilla ja ehkä tuoda myös uusia palveluja jäsentemme ja vieraidemme käyttöön.

Yleisistä huolto- ja kehitystoimista erikseen mainittavia ovat:

 • C-laiturin perusparannus tai korvaussuunnitelma yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
 • Telakointi toiminnan tehostaminen, esimerkiksi tiivistämällä nosto- ja laskupäivien määrää
 • Laitureiden yleistä huoltoa talven 2018/2019 aikana
  • B-laiturin venepaikkojen tarkistussuunnittelu
  • E-I laitureiden ankkuroinnin huolto
 • Suunnitelma vanhan vieraslaiturin tulevaisuuden käytöstä
 • Kehittää videovalvontajärjestelmää
 • M1 alueen valaisimet
 • Mastonosturin käytön helpottaminen
 • Pohjoiskentän vesiputkivaurion korjaus
 • Kilpailukanslian eteläpäädyn kuntotarkistus, korjaus
 • Huoltorakennuksessa olevan kaukolämpölaitteiston uusinnan suunnittelu ja mahdollinen toteutus
 • Mastovajan katon ja räystäiden korjaus
 • Toimistotalon hankesuunnittelu
 • Toimistotalon katon korjaus
 • Jolla-altaan matalikoiden merkkaus & mahdollinen poisto
 • Ravintolan tiloissa olevan jäteveden pumppaamon uusinta
 • Selvittää eteläkentän mahdollisen lisäasfaltoinnin mahdollisuus; sekä olemassa olevien asfalttikenttien huolto; sekä hiekkapohjaisen maa-alueen parannus
 • Koillisen vesialueen täyttö, selvitys ja suunnittelu

Kesän 2019 merkittävä tapahtuma tulee olemaan heinäkuussa International Council of Cruising Yachts  (ICCY)  –veneiden vierailu. Odotamme alustavasti noin 30 venettä vieraaksemme H-laituriin.

Satamatoimikunta toivottaa aktiiviset jäsenet mukaan toimintaan sataman erilaisiin tehtäviin. Tarjolla on monenlaista harrastusmahdollisuutta kotirannassamme; kukkien kastelua, talojen ja laitureiden huoltoa, pihan siivousta, telakointia ja paljon muuta mukavaa tehtävää – tervetuloa harrastamaan silloin kun Sinulle sopii! Kerro innokkuudestasi satamakapteenille.

Toimiston ja ravintolan pysäköintialueen kantavien rakenteiden ja päällysteen uusinta

Rahallisesti mittavin hanke on toimistorakennuksen ja Blue Peterin välissä olevan pysäköinti- ja tiealueen päällysteen uusinta. Tarvittavan investoinnin suuruudesta johtuen, aikataulu on venynyt. Pysäköintialue on osin jo varsin huonossa kunnossa ja asfaltin alla olevat pintarakenteet ovat monin paikoin pettäneet. Suurempien vahinkojen välttämiseksi on suunniteltu, että pinnoite uusitaan ja samalla sen alapuoliset maarakenteet kunnostetaan tarvittavin osin.

Koilliskulman vesialueen täyttö, tekninen suunnittelu

Satama-alueen laajentaminen koilliskulman kaavamuutos etenee vähitellen. Mahdollista tulevaa täyttöä on tarkoitus pohjustaa aloittamalla tekninen täytön suunnittelu. Samalla saadaan työlle alustava kustannusarvio, jonka perusteella voidaan laskea takaisinmaksuaika ja aloittaa neuvottelut vuokranantajamme eli Helsingin kaupungin kanssa.