Satama- ja kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelma 2017

Vuonna 2017 satama- ja kiinteistötoimikunta huolehtii veneiden nostoista ja laskuista, talvisäilytyksen järjestämisestä, venepaikkojen jakamisesta ja Uivan venenäyttelyn järjestelyistä. Tässä apuna on myös muuta talkooväkeä. Lisäksi toimikunta järjestää HSK:n alueella olevien rakennusten ja rakennelmien, mukaan lukien laitureiden ja laiturirakennelmien säännönmukaisen huollon ja ylläpidon. Talven aikana on päivitetty sataman paikkojen hallintajärjestelmä.

Vuoden 2017 budjettiin toimikunta on esittänyt investoitavaksi uuden laiturin hankinta satama-altaan eteläreunaan sekä kilpailukanslian ulkoseinän korjaustyöt. Toimikunta esittää myös:

  • vesiluvan vaatimien suunnitelmien teko Koilliskulman täyttöä varten
  • H-laiturin aisojen vaihdon

Myös muita sataman mittaluokassa vähäisempiä korjaus- ja parannustöitä voidaan tehdä budjetin sallimissa rajoissa. Budjettiesityksessä varaudutaan myös odottamattomiin ja välttämättömiin korjaustöihin sekä sataman opasteiden hankintaan.