Search

Helsingfors Segelklubb

Purjehdusta ja veneilyä vuodesta 1899 – Segling och båtsport sedan 1899

Category

Turvallisuus

Katsastuksista

 

Runkokatsastus
Vene tulee runkokatsastaa viiden vuoden välein. Eli jos alustodistus on täynnä, vaaditaan runkokatsastus.
Myös kerholle  tuleva omistajalle uusi vene tulee runkokatsastaa.  Kuitenkin veistämöltä tulevan uuden veneen sertifiaatti riittää.  Runkokatsastus  tehdään  veneen ollessa maissa.
Katsastaja  täyttää runkokatsastuskaavakkeen ja luovuttaa sen veneenomistajalle, joka säilyttää sen veneessä peruskatsastukseen saakka. Tiedot kirjataan sitten katsastuskaavakkeeseen ja rungon lomake hävitetään.
Lisää ohjeita  oheisesta linkistä 1

Kaasukatsastus
Kaasukatsastus tulee tehdä viiden vuoden välein (vakuutusyhtiöiden kanta).  Jotta  se ei unohdu, on soveliainta liittää se runkokatsastusvuoteen.  Katsastuksen voi tehdä kaupallinen toimija, tai kerhon kaasukatsastaja Jukka Majapuro.
Kaasukatsastuksia tehdään runkokatsastuspäivinä. Uutena käytäntönä  Jukka tekee kaasukatsastuksia  veneiden vesillelaskupäivinä.  Vene voi olla maissa tai vedessä.  (tapahtuma ennen laskua tai laskun jälkeen).  Kaasukatsastusvaraus tulee kirjoittaa varauskaavakkeen huomautuskenttään (runkokatsastus/vesillelasku).
Tilanteen mukaan kaasukatsastuksia tehdään myös joinakin katsastuspäivinä.  Linkki 2

Peruskatsastus
5 vuoden välein tehdään peruskatsastus.  Veneen tulee olla vedessä rikattuna ja runkokatsastettuna. Katsastuksessa käydään laajasti veneen varusteisto.
Ennen katsastuksen aloittamista veneenomistaja täyttää toimistosta saamansa  blankon venetodistuksen ja blankon katsastuskaavakkeen täysin.  Erityisesti katsastuskaavakkeessa kannattaa miettiä, mihin luokkaan vene on varustettu. Jos on kyseessä jo N:svuosi, kannatta tiedot kopioida  veneen vanhasta kaavakekopiosta.  Kaavake pitää käydä läpi kohta kohdalta ja ruksata kukin varuste kun se on saatu esille.
Vasta kun kaavakkeet on täytetty ja  veneen varusteet  ovat esillä voi toimistosta saadun punaisen merkkiviirin sijoittaa näkyvälle paikalle.
Katsastusmies tulee veneeseen, tarkastaa tilanteen, leimaa venetodistuksen, ottaa katsastuskaavakkeen etusivut (kopiosivu jää veneeseen),  ja  antaa  katsastus- ja vuositarran. Poistuessaan katsastaja ottaa viirin mukaansa.

Vuosikatsastus
Vuosittain tehtävä katsastus (ei peruskatsastusvuosina)
Veneen tulee olla vedessä rikattuna.. Katsastuksessa käydään läpi veneen varusteisto  ja tarkempaa huomiota kohdistetaan liiton kullekin vuodelle määrittelemiin asioihin.
Ennen katsastuksen aloittamista veneenomistaja käy läpi toimistosta saamansa täytetyn katsastuskaavakkeen ja ottaa esiin ruksatut  varusteet, sekä venetodistuksen  Vasta kun  veneen varusteet  ovat esillä voi toimistosta saadun keltaisen merkkiviirin sijoittaa näkyvälle paikalle.
Katsastusmies tulee veneeseen, tarkastaa tilanteen, leimaa venetodistuksen, ottaa katsastuskaavakkeen , ja  antaa  katsastus- ja vuositarran. Poistuessaan katsastaja ottaa viirin mukaansa.

Erityiskuviot
1.
Kaudella 2017 veneisiin jaettiin varustekarttapohja, joka suositeltiin täytettäväksi ja säilytettäväksi veneessä helposti tavoitettavassa paikassa.
Ideana on, että muutkin kuin kippari löytävät varusteet hätätilanteessa.
Katsastaja tarkastaa kaavakkeen  ja tekee merkinnän  katsastuslomakkeeseen (täytetty/täyttämättä/puuttuu). Täytettyjen karttojen kesken arvotaan  3 kuohuviinipulloa katsastuskauden päättyessä.
Jos kaavake on hävinnyt,  voi sen pyytää toimistosta  ennen katsastusiltaa.

  1. Toimistosta jaetaan katsastusiltoina katsastettaviin rajavartioston julkaisema Apua veneilijän turvallisuusopas

Uuden risteily-aluslaiturin laiturielementtien asentaminen Hernesaaressa

Port of Helsinki | Tiedote 23.8.2017

Helsingin Satama rakentaa parhaillaan uutta risteily-aluslaituria Hernesaareen ja laiturin rakentaminen on edennyt pisteeseen, jossa laiturielementit asennetaan paikoilleen. Nostossa käytetään proomunosturia. Nostot suoritetaan aikavälillä 28.8.2017 – 20.9.2017.  Continue reading ”Uuden risteily-aluslaiturin laiturielementtien asentaminen Hernesaaressa”

Veneilijän ensiapukurssi I

Veneillessä itsenäinen toimintakyky on välttämätöntä ja ensiaputilanteissa sen tärkeys vielä korostuu. Ulkopuolista apua joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, joten jokaisen veneilijän tulee hallita keskeiset ensiaputaidot. Siksi järjestämme veneilijöille tarkoitetun ensiapukurssin 31.5. ja 6.6.2017. Kurssi toimii myös kertauskurssina.  Continue reading ”Veneilijän ensiapukurssi I”

Uudistettu painos suositusta Sähkö ja vene –oppaasta julkaistu

Miten varmistaa turvallinen ja riittävä sähkönsaanti veneessä? Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on julkaissut uudistetun painoksen suositusta Sähkö ja vene –oppaasta.  Continue reading ”Uudistettu painos suositusta Sähkö ja vene –oppaasta julkaistu”

Hätämerkinantoharjoitus Jollaksessa 4.3.2017 (päivitetty)

Helsingin Meripelastusyhdistys järjestää yhdessä Espoon Meripelastajien kanssa hätämerkinantoharjoituksen Helsingin Jollaksessa (Matosaarentie 22) lauantaina 4.3.2017 klo 11.00– 15.00. Koko perheelle suunnatussa tapahtumassa veneilijät voivat luvallisesti ja turvallisesti harjoitella hätämerkinantovälineiden käyttöä.  Continue reading ”Hätämerkinantoharjoitus Jollaksessa 4.3.2017 (päivitetty)”

Osallistu tutkatestiin

Mikäli veneesi on vielä vesillä, niin voit osallistua lokakuun aikana seuraavalla tavalla:

Käy ajamassa joko laivaväylää, joka tulee suoraan mereltä pohjoiseen Melkin ja Pihlajasaaren välistä Helsinkiin tai sitä risteävää laivaväylää joka kulkee Rysäkarin eteläpuolelta Kytön pohjoispuolelle.  Continue reading ”Osallistu tutkatestiin”

Veneen katsastus kesällä

Kesäkatsastajana toimii Hoskin ”Brasilian vahvistus” Kari Helle, puhelin 045 601 6063. Katsastusmaksu on 1.7. alkaen 65€ ja se maksetaan käteisellä katsastajalle, joka tilittää sen toimistoon.  Continue reading ”Veneen katsastus kesällä”

Hätärakettien kelpoisuusajat

Hätärakettien kelpoisuusajat ovat muuttuneet. Viimevuoden tiedosta poiketen kelpoisuusaika on nyt rakettiin leimattu päivämäärä.

Lue lisää: Etusivu > Toimikunnat > Turvallisuus

Veneilyturvallisuustoimikunta tiedottaa

Kesäkatsastajana toimii Hoskin Brasilian vahvistus Kari Helle 045-6016 063.

Continue reading ”Veneilyturvallisuustoimikunta tiedottaa”

Powered by WordPress.com.

Up ↑