Search

Helsingfors Segelklubb

Purjehdusta ja veneilyä vuodesta 1899 – Segling och båtsport sedan 1899

Author

Anne Jäntti

Kutsu syyskokoukseen – Kallelse till höstmöte

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi -salissa keskiviikkona 23.11.2022 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat sekä päätetään lainanottovaltuutusten myöntämisestä hallitukselle seuraavasti:

 • enintään 39.000 € Ormholmenin pohjoissaunan laiturin hankintaan, toimistorakennuksen julkisivun ja pihan ehostukseen sekä kiinteän mastotelineen hankintaan satamaan
 • enintään 300.000 € mahdollisen uuden retkisaaren hankintaan.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaina 21.11. klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Materiaali on myös noudettavissa toimistosta maanantaista 21.11. lähtien.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 23.11.2022 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt fullmakt för styrelsen att uppta lån enligt följande:

 • högst 39.000 € för anskaffning av brygga till Ormholmen, förbättring av kanslibyggnadens fasad och gård samt inköp av en fast mastställning till hamnen
 • högst 300.000 € för eventuell anskaffning av ny uthamn.

Medlemmar som ämnar delta på mötet ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast måndagen 21.11. kl. 16.00.

Mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått. 

Materialet kan även hämtas från kansliet fr.o.m. den 21.11.

Styrelsen

Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle – Valkommitténs förslag till höstmötet

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2023 – 2024:

 • I Varakommodori Miikka Raininko – uusi henkilö hallituksessa
 • II Varakommodori Olli Niemi – uudelleen valinta
 • Pääsihteeri Maiju Tunturi-Kolinen – uusi henkilö hallituksessa
 • Satamajohtaja Tomi Henttinen – uudelleen valinta

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2023 – 2024:

 • I Vicekommodor Miikka Raininko – ny
 • II Vicekommodor Olli Niemi – omval
 • Generalsekreterare Maiju Tunturi-Kolinen – ny
 • Hamnchef Tomi Henttinen – omval

Tervetuloa tutustumaan kevytvenepurjehdukseen!

Kevytvenetoimikunta järjestää mahdollisuuden tutustua kevytvenepurjehdukseen tiistaina 30.8. alkaen klo 17:00.

Tule mukaan kokeilemaan mikä kevytveneluokka sopisi sinulle parhaiten. Mukana ovat 505, Vikla, F18 ja Star, kaikki Hoskilla aktiivisesti toimivia kilpailuluokkia. Lisäksi on mahdollisuus koepurjehtia myös Hoskin 606-veneitä.

Kevytveneen saa purjehduskuntoon parissa minuutissa, joten sillä on helppo lähteä purjehtimaan vaikka työpäivän päätteeksi. Kevytvene sopii mainiosti myös köliveneilijöille ”oikean” purjehduksen oppimiseen tai kilpailuvietin tyydyttämiseen. Monet Hoskin kevytveneilijät ovatkin myös matkapurjehtijoita. Kun perheen juniori on optitreeneissä, niin vanhemmat voivat samaan aikaan purjehtia kevarilla. Ja viikonloppuna voi lähteä junnu ja aikuinen yhdessä vesille.
Merkitse päivä kalenteriin jo nyt.

Ilmoittautumiset viimeistään 22.8. osoitteeseen kevytvene-posti@hoski.fi

Terveisin
HSK Kevytvenetoimikunta

Haluatko yhdistää hyvin ja hyödyn?

Etsimme uusia ohjaajia purjehduksen erityisryhmille (liikunta-, kehitys- tai aistivammaiset)? Sopisiko tämä sinulle?

Erityisryhmien purjehdusohjaajakoulutus Helsingissä keskiviikkona 1.6. klo 17.00-20.30

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa erityisryhmien purjehduksesta, tutustua vammaispurjehduksen eri muotoihin ja kokeilla toimintaa käytännössä.

Continue reading ”Haluatko yhdistää hyvin ja hyödyn?”

Kokouskutsu – Möteskallelse

Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidetään HSK:n klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.

Väliaikaisen lain 375/2021 perusteella vuosikokoukseen voi osallistua reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. 

Osallistujien tulee ilmoittautua ennalta toimistoon viimeistään 13.4.2022 klo 12:00. 

Kokouksen järjestämisessä huomioidaan vallitsevan Covid-19 -tilanteen mukaiset toimenpiteet. Fyysiseen kokoukseen osallistuvilta edellytetään tartuntavaaran edellyttämää hygieniaa ja oireettomuutta. 

Kiistattoman tunnistamisen ja äänestyssalaisuuden takaamiseksi vaali- tai salainen äänestys ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Kutsulinkki ja kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tämä kutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse ja on julkaistu verkkosivuilla sekä toimiston ilmoitustaululla yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hålls onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.00 i mötessalen Stora Bässen i HSK:s klubbhus.   

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för årsmötet.

Enligt den temporära lagen 375/2021 kan deltagandet i mötet ske på distans i realtid. 

Alla som ämnar delta skall anmäla sig till kansliet senast den 13 april 2022 kl. 12.00.

På grund av Covid-19-situationen kommer man för att minska smittorisken att beakta de rådande krav som ställs på hygien vid fysiska möten. 

För att garantera obestridlig identifiering och röstningssekretess är slutet val eller sluten omröstning på distans inte möjligt.

Inbjudningslänken och mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått.  

Denna inbjudan skickas till medlemmarna via e-post och har publicerats på hemsidan och på kansliets anslagstavla i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen

Meri-VHF -kurssi HSK:lla

Mitä kuuLuu? – kysyi muinoin Neil Armstrong luurangolta, kun tapasi tämän kuussa.

Kaikki kuuluu, kun on VHF-radiolaitteet veneessä, niiden tekniikka toimii ja radioaseman hoitajalla on vaadittavat radioasiakirjat (pätevyystodistus, radiolupa) sekä radioliikennekäyttäytyminen hallinnassa. Oma ja kanssaveneilijän turvallisuustaso on jälleen hitusen paremmalla tolalla.

HSK järjestää meri-VHF- kurssin klubitalon Iso Pässi -salissa ma 25.4. ja ma 2.5. klo 17.30 – 21.30. Tentti järjestetään ma 9.5. klo 17.30 – n. klo 20.00 myöskin Isossa Pässissä.

Hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen saat kansainvälisen meri-VHF luvan (rannikkolaivurin radiotutkinto/SRC-tutkinto).

Mukaan mahtuu 20 kurssilaista ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 19.4. mennessä toimisto@hoski.fi, viitteeksi VHF-kurssi22.

Toimiston aukioloajat

Toimisto palvelee toistaiseksi
toimistossa maanantaisin klo 13-18,
muina arkipäivinä etänä klo 13-16!

Kutsu syyskokoukseen – Kallelse till höstmöte

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 24.11.2021 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat sekä enintään 35.000 euron lainanottovaltuutuksen myöntäminen hallitukselle kilpailutoimiston remonttia varten.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaina 22.11.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Materiaali on myös noudettavissa toimistosta maanantaista 22.11.2021 lähtien.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Ilmoittautuneille lähetetään etäkokousohjeet sekä osallistumislinkki yhdessä kokousmateriaalin kanssa.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 24.11.2021 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt fullmakt för styrelsen att uppta lån på högst 35.000 euro för reparation av tävlingskansliet.

Medlemmar som ämnar delta på mötet ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast måndagen 22.11. kl. 16.00.

Mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått.
Materialet kan även hämtas från kansliet fr.o.m. den 22.11.2021.

Deltagandet på mötet kan även ske på distans. Distansmötesinstruktionerna och länken skickas till de anmälda tillsammans med mötesmaterialet.

Styrelsen

Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2022 – 2023:
• Kommodori Erkka Ansala
• Talousjohtaja Ville Salminen
• Koulutusjohtaja Jesse Pellikka – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2022 – 2023:
• Kommodor Erkka Ansala
• Ekonomichef Ville Salminen
• Skolningschef Jesse Pellikka – ny

Powered by WordPress.com.

Up ↑