Search

Helsingfors Segelklubb

Purjehdusta ja veneilyä vuodesta 1899 – Segling och båtsport sedan 1899

Author

Anne Jäntti

Kutsu syyskokoukseen – Kallelse till höstmöte

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 24.11.2021 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat sekä enintään 35.000 euron lainanottovaltuutuksen myöntäminen hallitukselle kilpailutoimiston remonttia varten.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaina 22.11.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi.

Kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Materiaali on myös noudettavissa toimistosta maanantaista 22.11.2021 lähtien.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Ilmoittautuneille lähetetään etäkokousohjeet sekä osallistumislinkki yhdessä kokousmateriaalin kanssa.

Hallitus

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 24.11.2021 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt fullmakt för styrelsen att uppta lån på högst 35.000 euro för reparation av tävlingskansliet.

Medlemmar som ämnar delta på mötet ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast måndagen 22.11. kl. 16.00.

Mötesmaterialet skickas till de anmälda via e-post efter att anmälningstiden utgått.
Materialet kan även hämtas från kansliet fr.o.m. den 22.11.2021.

Deltagandet på mötet kan även ske på distans. Distansmötesinstruktionerna och länken skickas till de anmälda tillsammans med mötesmaterialet.

Styrelsen

Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2022 – 2023:
• Kommodori Erkka Ansala
• Talousjohtaja Ville Salminen
• Koulutusjohtaja Jesse Pellikka – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2022 – 2023:
• Kommodor Erkka Ansala
• Ekonomichef Ville Salminen
• Skolningschef Jesse Pellikka – ny

Palosammuttimien tarkastus

Palosammuttimien tarkastajat ovat HSK:lla viimeisen kerran 22.6.2020!

Matkaveneilyn klubi-ilta perjantaina 6.3.

Klubitalon saunoissa lämmitellään aluksi ja jäähdytellään vaikka uudella talviuintipaikalla. Tätä ennen on jo saatettu ostaa mukaan ”sauna- ja kokousvesiä” Blue Peteristä…
Ohjelma alkaa Iso Pässi -salissa klo 19.

Illan aiheina mm. s/y Wenla IV ja Nitouche II -kippareiden esittelyt Viron uusista vierassatamista: mm. Manilaid, Munalaid ja Varbla sekä Hara, Purtse ja Narva-Joesuu.
Tallinnasta Narvaan välillä löytyy peräti 14 satamapaikkaa, joten niistä lyhyet esittelyt.

Continue reading ”Matkaveneilyn klubi-ilta perjantaina 6.3.”

Bluebound bändi-ilta Blue Peterissa 21.2. klo 19-22

Tule nauttimaan musiikista ja vaikka talon klassikkoannos, Wieninleike vasikasta, lohikeitto tai blinejä.

Yhtye soittaa covereita swingistä lattareihin ja poppiin ruokailun ja seurustelun lomaan.

Vapaa pääsy!

Menut ja pöytävaraus http://www.bluepeter.fi tai 010 424 9801.

Lisätietoa:  http://bluepeter.fi/tapahtumat/

Infotilaisuus Merikarhujäsenyydestä kiinnostuneille

Merikarhut ry tarjoaa matkapurjehdusta harrastaville perheille mahdollisuuden saada lisätietoa ja päästä keskustelemaan merikarhujen jäsenyydestä. Infotilaisuudet järjestetään Helsingissä ja Turussa toukokuussa.

Continue reading ”Infotilaisuus Merikarhujäsenyydestä kiinnostuneille”

Hätämerkinantoharjoitukset Espoossa 23.2.2020

Espoon vapaaehtoiset meripelastajat järjestävät yhdessä Helsingin Meripelastusyhdistyksen kanssa jäsenilleen hätämerkinantoharjoituksen Espoon Haukilahdessa (Mellstenintie 6) sunnuntaina 23.2.2020 klo 10.00–16.00. Tilaisuudessa veneilijät voivat harjoitella turvallisesti hätämerkinantovälineiden käyttöä.

Continue reading ”Hätämerkinantoharjoitukset Espoossa 23.2.2020”

NJK programkvällar och kurser våren 2020

VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHOLMEN

Denna vår har NJK många högklassiga programkvällar och kurser. Du är välkommen att delta i dessa, på samma villkor som NJK:s medlemmar.

Kolla närmare och anmäl dig på njk.fi!

Så här ser det ut:

Tillsammans med Navigationssällskapet diskuterar vi aktuellt inom utrustning, lagtsitftning och säkerhet under tre kvällar. Den första, om säkerhet till sjöss, var högklassig och de följande kvällarna blir lika bra. Vi fick bland annat veta att motorkörning med segel uppe och konen nere kan leda till 16 dagsböter, likaså hur man bäst undviker och i nödfall släcker eld ombord och hur man väljer och servar flytvästar.

Continue reading ”NJK programkvällar och kurser våren 2020”

Meteorologikväll på NJK 23.1.2020

HSK:s medlemmar inbjuds härmed att delta i NJK:s meteorologikväll med Martin Gahmberg som föreläsare.

Tillställningen hålls på Björkholmen (Metrostation dito) torsdagen 23.1. kl 18-21. Deltagaravgiften är 20€ och deltagarantalet är begränsat till 30 för att tillåta diskussion.

Anmälan sker på adressen:

http://www.njk.fi/vadret-till-sjoss-med-martin-gahmberg-23-1-2020/

First come, first served!

Powered by WordPress.com.

Up ↑