Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2024–2025:

  • Kommodori Erkka Ansala uudelleen valinta
  • Talousjohtaja Ville Salminen uudelleen valinta
  • Koulutusjohtaja Jesse Pellikka uudelleen valinta

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2024 – 2025:

  • Kommodor Erkka Ansala omval
  • Ekonomichef Ville Salminen omval
  • Skolningschef Jesse Pellikka omval