Päivitetty 29.5.2020

Valtioneuvosto on päättänyt purkaa asteittain Covid-19-koronavirusepidemian rajoituksia Suomessa. Sen perusteella on mahdollista lieventää aiemmin annettuja rajoituksia myös HSK:n retkisaarissa, joskin joitain rajoituksia joudutaan edelleen ylläpitämään, jotta mahdollisimman moni hoskilainen pääsisi retkisaariin ja voisi viettää siellä aikaa turvallisesti

 • Vaikka rajoituksia lievennetään, on tärkeää huolehtia edelleenkin riittävistä turvaväleistä sekä ihmisten että veneiden välillä. Myös hygieniasta on tärkeää pitää huolta.
 • Aiemmin annettua kokoontumiskieltoa voidaan lieventää. Ruokailussa pöytien ääressä tai seurustelussa noudatetaan väljyyttä. Pöytien ja pintojen siisteydestä tulee pitää korostuneesti huolta.
 • Talkoita voidaan järjestää, kuitenkin osallistujien turvallisuus ja turvavälit huomioiden. Mahdollisuuksien mukaan työskennellään hajautetusti tai perhekunnittain.
 • Kesätapahtumat Risukko Race 12.6. ja Ormis-Jippo 7.8. voidaan järjestää samoja periaatteita noudattaen. Yhteisruokailun järjestämisestä sovitaan tapahtumakohtaisesti.
 • Saaressa vierailevien tulee varautua siihen, että yhteissaunojen puuttuessa saunavuorot eivät riitä kaikille. Mahdollisuuksien mukaan saareen jo aiemmin saapuneet varaavat saunavuoroja jo päivällä klo 12 alkaen, niin saadaan saunavuorot riittämään ja myöhemmin saareen saapuvat pääsevät myös saunomaan. Saunavuoroja ei voi varata etänä, toisen puolesta eikä etukäteen seuraavalle päivälle.

Ensisijaisesti retkisaarten käytön rajoituksissa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, kuten muussakin elämässä pandemian aikana. Huolehditaan hygieniasta, pidetään suojaetäisyys muihin ihmisiin, eikä poistuta kotoa sairaana tai koronavirukselle altistuneena. Koska viranomaisten antamat määräykset voivat muuttua nopeastikin, voidaan ohjeita joutua päivittämään myös nyt laadittujen ohjeiden osalta.

Jokaisen jäsenen tulee nyt varautua siihen, että saariin saapuvien veneiden määrää saatetaan joutua rajoittamaan, myöskään saunavuoroja ei välttämättä riitä kaikille ruuhkaisimpina viikonloppuina tai loma-aikoina. Näitä päivitettyjä ohjeita tulee jokaisen saariin saapuvien toistaiseksi noudattaa seuran jäsenten yhteisen turvallisuuden vuoksi.

Päivitetyt ohjeet retkisaariin:

 • Retkisaarten käyttö katsotaan normaaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on sallittua. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta se on jopa suotavaa.
 • Älä tule saareen sairaana tai koronalle altistuneena. Myöskään karanteenia ei saa tulla viettämään saariin. Sairastuessa poistutaan saarelta mahdollisimman pian.
 • Riskiryhmiin kuuluvien saapumista ei haluta rajoittaa ja saapuminen on kipparin vastuulla.
 • Huolehditaan riittävästä suojaetäisyydestä veneiden välillä, ei ahdeta satamaa täyteen veneitä.
 • Edelleen suosittelemme saapumista saariin vain perhemiehistöllä. Olisi hyvä käyttää vielä tämän kesän ajan harkintaa siitä, kenen kanssa saareen tulee.
 • Saarissa on riittävästi tilaa ylläpitää kahden metrin etäisyys muihin ihmisiin. Huomioidaan se, kun kokoonnutaan grillikatoksiin, ruokapöytien äärelle ja pulinaboxiin.
 • Grillipaikoissa grillataan vuoron perään ja grillit sekä -alustat puhdistetaan käytön jälkeen.
 • Suojahansikkaiden käyttöä suositellaan, kun nostat tai lasket saaren lipun, kirjoitat venekunnan tiedot vieras- ja saunakirjaan tai avaat ovia.
 • Kukin saunoja huolehtii saunojen siisteydestä sekä saunapuiden ja lämpimän veden riittävyydestä seuraaville saunojille. Ovenkahvat puhdistetaan oman vuoron alussa ja päättyessä. Puhdistusaineet löytyvät saunoilta.

Retkisaaritoimikunta toivoo, että näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa jokainen venekunta tuntee oman vastuunsa ja noudattaa joustavuutta, riittävää varovaisuutta, turvavälejä ja siisteyttä. Toimikunta seuraa saaren käyttöastetta ja tarvittaessa antaa uusia ohjeita saariin saapumiselle. Toimikunta voi poistaa saarelta venekunnan, joka kieltäytyy noudattamasta annettuja ohjeita.

Retkisaaritoimikunta