Kutsu vuosikokoukseen 11.6.

KOKOUSKUTSU

Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidetään HSK:n klubitalon Iso Pässi-salissa
torstaina 11.6.2020 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat. Kokousaineisto on saatavilla sähköisessä muodossa nettisivujen jäsenosiosta tiistaina 9.6.2020.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Etäkokousohjeet ja linkki julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla tiistaina 9.6.2020.

Kokoukseen paikan päälle tulevia pyydetään ilmoittautumaan tiistaihin 9.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoski.fi. Terveysturvallisuusohjeiden vuoksi enintään 25 ilmoittautumista voidaan ottaa vastaan. Klubitalolla ei ole tarjoilua.

Hallitus


MÖTESKALLELSE

Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hålls i HSK:s klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, torsdagen 11.6.2020 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för årsmötet. Möteshandlingarna finns tillgängliga i elektronisk form på föreningens hemsida, under rubriken medlemmar, tisdagen 9.6.2020.

Deltagandet på mötet kan även ske på distans. Distansmötesinstruktionerna och länken kommer att publiceras på föreningens hemsida tisdagen 9.6.2020.

Medlemmar som ämnar delta på mötet på plats ombeds att anmäla sig via e-post till adressen toimisto@hoski.fi senast tisdagen 9.6. På grund av hälsosäkerhetsdirektiven kan högst 25 anmälningar tas emot. Det finns ingen servering i klubbhuset.

Styrelsen