Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2020 – 2021:

  • Kommodori Joni Nuorivaara – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • Talousjohtaja Erkka Ansala – siirtyy II varakommodorin tehtävistä
  • Koulutusjohtaja Ville Salminen – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • II Varakommodori Kalevi Westersund – uusi henkilö hallituksessa (toimikausi ainoastaan 2020)

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2020 – 2021:

  • Kommodor Joni Nuorivaara – omval
  • Ekonomichef Erkka Ansala – flyttar från II vicekommodor
  • Skolningschef Ville Salminen – omval
  • II Vicekommodor Kalevi Westersund – ny (val endast för 2020)