Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 21.11.2018. Kokouksessa oli paikalla 46 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

 1. Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodeksi 2019 ja asetettiin ehdotuksen mukaiset toimikunnat .
 2. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan suunnitelma vuonna 2019 järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.
 3. Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodeksi 2019. Päätettiin, että vuoden 2019 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2019 mennessä.
 4. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2019.
 5. Hyväksyttiin hallituksen esitys enintään 400.000 euron investointivarauksesta C-laiturin uusimiseksi.
 6. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2019.
 7. Uudelleenvalittiin Perttu Rönkkö I varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 8. Uudelleenvalittiin Erkka Ansala II varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 9. Uudelleenvalittiin Perttu Monthan pääsihteeriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 10. Valittiin Hannu Laurila satamajohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 11. Valittiin toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2019 kokouksessa jaetun luettelon mukaisesti lisättynä huomionosoitustoimikunnalla, jonka koollekutsujana toimii Ted Gröndahl ja jäseninä Timo Nurmilaukas sekä Kalevi Westersund.
 12. Vaalinvalmistelutoimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Juha Vuorinen ja jäseniksi Rolf Eriksson, Ossi Hyvönen, Olli Niemi, Seppo Savikurki, Tarmo Suomalainen ja Petteri Stenius.
 13. Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Rabbe Nevalainen sekä varatilintarkastajaksi AltumAudit Oy sekä toiminnantarkastajaksi Jani Alenius ja varamieheksi Panu Penttilä.
 14. Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
 15. Päätettiin, että lipunnosto on 13.4.2019 klo 12.00 ja lipunlasku 26.10.2019 auringon laskiessa.
 16. Hyväksyttiin hallituksen esitys sääntöjen §12 ja §14 alakohta 13 muuttamiseksi.
 17. Huomionosoitustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti palkittiin seuraavat henkilöt:
  • Börje Nordbergin kiertopalkinto myönnettiin Finnish Dragon Sailorseille Louhien Gold Cupista.
  • Vuoden vilkku (katsastajien valinta): Risto Haimila
  • Harmaja-palkinto: Björn Ekroth
  • Kultainen kunniamerkki: Björn Ekroth
 18. Lisäksi myönnettiin seuraavat kultaiset matkapurjehdusmerkit: Mikko Dahlbom, Maikki Nuorivaara ja Joni Nuorivaara.
 19. Ilmoitusasiat:
  • Kommodori kertoi, että satamamestarin läksiäisiä vietetään 22.2.2019 ja kauden avajaisia keväällä, lisätietoja lähempänä tapahtumia.
  • Lisäksi kerrottiin mahdollisuudesta ommellun HSK-lipun hankintaan, lisätietoja ennen ensi kautta.
  • Perinnetoimikunta kertoi valmistelutyöstä muistolaattojen hankkimiseksi aiempien satamien kohdalle.