KOKOUSKUTSU

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 21.11.2018 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat mukaan lukien hallituksen esitys enintään 400.000 euron investointivarauksesta C-laiturin uusimiseksi sekä sääntöjen § 12 ja § 14 alakohta 13 muuttamiseksi.

Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 19.11.2018. Lisäksi aineisto on saatavilla sähköisessä muodossa nettisivujen jäsenosiosta.

Tervetuloa
Hallitus

MÖTESKALLELSE

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdagen 21.11.2018 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt styrelsens förslag om en investeringsreservering på högst 400.000 euro för C-bryggans förnyande samt ändring av stadgarnas § 12 och § 14 stycke 13.

Möteshandlingarna kan hämtas från kansliet fr.o.m. den 19.11.2018. Dessa finns också i digitalform på hemsidan under rubriken medlemmar.

Välkomna
Styrelsen