Hätämerkinantovälineet ovat kehittyneet niin, että perinteiseen pyrotekniikkaan perustuvat raketit ja soihdut ovat jäämässä vaihtoehtoisiksi välineiksi ja niitä voi korvata kokonaan tai osittain puhelinjärjestelyillä ja LED-tekniikkaan perustuvilla soihtuvalolla.

Katsastuksessa vaadittavien hätämerkinantovälineiden minimitaso

Luokka1           Säänkestävästi suojattu matkapuhelin LED-soihtu VHF DSC toiminnolla 2 oranssisavua EPIRB- hätälähetin

Luokka 2         

Säänkestävästi suojattu matkapuhelin LED-soihtu tai 4 punasoihtua

Luokka 3         

Säänkestävästi suojattu matkapuhelin LED-soihtu tai 2 punasoihtua

Luokka 4           Hätämerkinantovälineitä ei tarvita