Mera info och anmälningsblanketter på njk.fi. HSK medlemmar är också välkomna att delta.