Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 22.11.2017 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat sekä lisäksi

  • kunniajäseneksi kutsuminen.

Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 20.11.2017. Lisäksi aineisto on saatavilla sähköisessä muodossa nettisivujen jäsenosiosta.

Hallitus

MÖTESKALLELSE

Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdag 22.11.2017 kl. 18.00.

På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärenden för höstmötet samt

  • kallande av hedersmedlem.

Möteshandlingarna kan hämtas från kansliet fr.o.m. den 20.11.2017. Dessa finns också i digitalform på hemsidan under rubriken medlemmar.

Styrelsen