Vaalitoimikunnan esitys syyskokoukselle

HSK:n vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä erovuoroisten tilalle vuosille 2018 – 2019:

  • Kommodori Joni Nuorivaara – ehdotetaan uudelleen valintaa
  • Talousjohtaja Mikko Dahlbom – uusi henkilö hallituksessa
  • Koulutusjohtaja Ville Salminen – uusi henkilö hallituksessa

Valnämnden föreslår följande personer som styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för åren 2018-2019:

  • Kommodor Joni Nuorivaara – omval
  • Ekonomiechef Mikko Dahlbom – ny
  • Skolningschef Ville Salminen – ny