Veneillessä itsenäinen toimintakyky on välttämätöntä ja ensiaputilanteissa sen tärkeys vielä korostuu. Ulkopuolista apua joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, joten jokaisen veneilijän tulee hallita keskeiset ensiaputaidot. Siksi järjestämme veneilijöille tarkoitetun ensiapukurssin 31.5. ja 6.6.2017. Kurssi toimii myös kertauskurssina. 

Tärkeimmät ensiapukurssilla opittavat asiat:

  • uskallus toimia ensiapua vaativissa tilanteissa
  • lisäavun hälyttäminen 112
  • hengityksen turvaaminen
  • johtovastuun merkityksen ymmärtäminen hätätilanteissa

Kurssilla käsitellään lisäksi tavallisimmat sairauskohtaukset, elvytystilanne, hypotermia, haavat, ruhjeet ja murtumat, shokki.

Kurssiajankohta ja hinta

  • Keskiviikko 31.5. klo 17.30-21.00 ja toinen osa tiistai 6.6 klo 17.30-21.00.
  • Maksu 70 €/henk. (vähintään 10 henkilöä)
  • Maksetaan HSK:n tilille 26.5.2017 mennessä FI48 8000 1000 0835 77.

Koulutuspaikka ja kouluttaja

  • HSK:n klubitalo, Iso Pässi -sali
  • Kouluttajina toimii Sari Ebeling, jolla on Suomen Punaisen Ristin ensiapu-opettajapätevyys.

Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen toimisto@hoski.fi  viimeistään keskiviikkona 24.05.2017.

Päälle kannattaa pukea rennot ja myös lattiaharjoittelua sietävät vaatteet.

Ystävällisin terveisin,

Sari Ebeling
Ensiavun- ja ensihoidon koulutuspäällikkö